Szeptember

A nemrégiben elkészült Makai úti körforgalom építése miatt megnőtt a környékbeli utcák terhelése. Számos panasz érkezett ez ügyben hozzám, elsősorban az útpadkák állagromlása miatt. Jeleztem az illetékesek felé a problémát, amely főleg három utcát (Tulipán, Barázda és Tigris utca) érintett. Úgy vélem, ezeket a hiányosságokat szenzációs gyorsasággal tudtuk orvosolni.

Klíma átadás a szőregi könyvtárban

Szeptember elején a Somogyi könyvtár szőregi könyvtárában a részönkormányzat támogatásával, és az iskola igazgató asszonyának jelenlétében adtuk át a szőregi könyvtár új klímaberendezését, amelyre órási szükség volt, mind a könyvtárba járó szőregiek, mind az ott tanuló diákok számára, utóbbiak kedves kis műsorral készültek az átadásra.

Részt vettünk a tiszaszigeti és a deszki falunapok programjaiban is. Deszki szomszédaink Szőregre látogattak (volt aki kerékpárral, gyalog, futva, de volt görkorcsolyás és babakocsis látogatónk is), akiket az Apátság utcai romtemplomnál fogadtunk: ásványvízzel, csokival és egy emléklappal kedveskedtünk nekik, majd részt vettünk a deszki pörköltfőző versenyen. Kiemelt jelentőségűnek tartom ezeket az eseményeket, mert reményeim szerint a szomszédos településekkel való kapcsolattartás egy hosszú és virágzó együttműködés kezdete lehet.

Piac a csempebolt előtt

Elkezdődött a falunkat körbevevő csatornarendszer tisztítása, a helyiek nagy örömére. Nagy szükség volt erre, mert elég hosszú ideje elmaradt a tisztítás és karbantartás, a mostani tisztítás megnyugtató lehet az eljövendő őszi-téli csapadékos időszakra előre tekintve. A vasútállomás mögött átadták az új közúti átkelőt is.

Játszóteret építettünk az Engels utca és a Vágóhíd utca szögletében. Többen jelezték igényüket egy kispiac létrehozására a helyi őstermelők részére. Segítségemmel az első kispiac már meg is nyílt a Szerb utcai csempebolt előtt.

 

Október

Átadtuk az Engels utca végén az új játszóteret a sok gyerek örömére.

A szerb búcsúra voltam Szőreg képviselőjeként hivatalos, melynek keretén belül megszentelésre került az új temetőkapu. A jelenlévőknek ígéretet tettem a temetőben elhanyagolt állapotban lévő keresztnek és a talapzatának rendbetételére, melynek munkálatait ebben a hónapban már el is kezdtük.

Szentháromszág szobor

A Makai úti buszmegállóban elkészült az új lépcső, ezáltal biztonságosabbá vált a buszmegálló megközelítése, valamint befejeztük a Makai úti járda elmaradt munkáit is.

Mint bizonyára sokan észrevették javában készülünk a Katalin-napi búcsú megünneplésére, ennek munkálatai már megkezdődtek, a templomdombon a Szentháromság szobrot megtisztítottuk, a kovácsoltvas kerítést újrafestettük és a járdát kijavítottuk. Az iskola udvarát száz köbméter földdel terítettük el, ami hozzájárul az udvar használhatóságához.

 

November

A Makai út szélén novemberben hatvan nemes fát ültettek a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai. Társadalmi munkában, nagy
összefogással a Rohonyi-domb rendbehozatalát és takarítását is megkezdtük, amelynek során rátaláltunk az 1930-as években állított hat méter magas vaskeresztre. A munkálatokat tavasszal folytatjuk, s reményeink szerint a keresztet is felújítjuk.

Önkéntes munkában takarítottak a Rohonyi keresztnél

Lakossági fórumot tartottunk az idősek otthonáról, amelyre meghívtuk Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző urat, aki biztosított bennünket: közösen mindent megteszünk, hogy az idősek otthona más működési keretek között – a szőregi művelődési házhoz rendelve –, megmaradjon és szolgálja a falu kulturális életét.

A Hősök terén felújítottuk a hirdető táblát, melybe egy óriási Szőreg térképet helyeztünk ki, ami remélhetőleg segíti a tájékozódásban a falunkba érkező vendégeket. A csempebolt előtti téren az őstermelőknek négy asztalt helyeztünk el, hogy számukra kulturáltabb értékesítési felületet biztosítsunk.

Elkészült a szerb templom lábazata, amelyre – állagmegóvási megfontolásból – már évek óta óriási szükség lett volna. A november végi Szent Katalin-napi búcsúra készülve – a képviselői alapból – megjavíttattuk a toronyórát és a sekrestye elé is új tetőt készítettünk, valamint megújult a Szentháromságszobor és a kerékpártároló is.

A búcsú alkalmából átadtuk hat szőregi lakosnak a „Szőregért, az egyházért” díjat. Reményeink szerint hagyományt teretmtve ezzel. „Minden évben szeretnénk majd ezzel megköszönni azoknak, akik önzetlen munkájukkal segítik Szőreget.” Az idén: Bánáti György, Détári János, Furák Lászlóné, Kanalas Istvánné, Kovács Gyula és Nátly Dezsőné kapták az elismerést.

Kanalas Istvánné, Nátly Dezsőné, Furák Lászlóné, Kovács Gyula Szőregért, az egyházért díjazottjai

Rózsavölgyi József
Szőregi Regélő különszám, 2011. december