Március

Úgy vélem, mindannyiunk megelégedésére rendeztük meg közösen az óvoda, az iskola és a művelődési ház részvételével nagyszabású közös március tizenötödikei megemlékezésünket. Remélem, sikerült szép hagyományt elindítanunk, mely hosszú évekig fogja Szőreg életét kísérni. Hálámat és köszönetemet tolmácsolom mindenkinek, aki részt vett az ünnepség megszervezésében!

Bizonyára mindannyian észrevették, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. dolgozóival elkezdtük a buszmegállók tisztítását, amire már igen nagy szükség volt.

A Kossuth Iskola tanulóinak műsora március 15-i ünnepség alkalmából

 

Április

A Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai elkészítették a vasút mögötti csatorna védőkorlátját, ami balesetveszélyes volt, ezt és a hozzá csatlakozó út járdalapjainak hibás elemeit is kicserélték, valamint új lépcsőt készítettek az állomás mögötti útszakaszra.

A Mályva téren megdupláztuk a szemetesedények számát. A Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ígéretének megfelelően kezdett hozzá a templomdomb és környékén lévő kiszáradt fák és a leszáradt gallyak eltávolításának.

Elkezdődött a Kisszőlő utca járdájának javítása.  A Makai úti buszmegállók takarítása elodázhatatlanná vált, megkerestem az illetékeseket, hogy mielőbb lássanak hozzá.

A Pálma utcai játszótér kézilabda kapuja balesetveszélyessé vált, a Környezetgazdálkodás munkatársai soron kívül javították.

Április 6-án lakossági fórumot rendeztünk, ahol több illetékes vezető is részt vett az önkormányzattól, beszámolva a csapadék- és vízelvezető árkok állapotáról, a kerékpárútról és más Szőreget érintő beruházásokról.

Miklós Péter történész nagyon színvonalas előadást tartott „Húsvéti gondolatok“ címmel a művelődési házban.

 

Május

Nagy öröm számomra, hogy a május 1-i rendezvényünkre a rossz idő ellenére is nagyon sokan kilátogattak és főzték a szőregi gulyást.

A szőregi iskola néptáncos tanulói is bemutatkoztak a majálison

Tovább folytatjuk a közterületek fűnyírását. A kihelyezett virágtartókat átfestettük és egynyári virággal ültettük be. Megkezdődtek a Rózsaünnepi előkészületek. A közterületen elhelyezett rózsákat a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. dolgozói visszametszették.

A Kisszőlő utca után Szőreg egyik leghosszabb járdáját a Makai úton – a Hintalótól a Tűzépig – a szükséges helyeken kijavítottuk, és az eltört járólapokat kicseréltük.

A Makai út és a Kavics utca sarkánál lévő buszmegálló korlátját, a biztonságos közlekedés érdekében megemeltük és lefestettük. Köszönetemet fejezem ki a Környezetgazdálkodás munkatársainak a gyors és korrekt munkáért. Elkezdődött a Kolostorhoz vezető járda felújítása.

Megújult az iskolai focipálya is, a Market Zrt. finanszírozásával. A munkálatok során a pálya felszínének aszfaltborítását speciális, időjárás (UV) álló sportolásra alkalmas műanyag felülettel láttuk el, a kivitelező beruházó gondoskodott a gyermekek játék közbeni balesetmentes sportolási lehetőségeiről a felborulásmentes kapuk felállításával és labdarúgó hálók felszerelésével.

A városban az elsők között voltunk Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójának megemlékezésében, ez úton is köszönetemet fejezem ki Szöllősy József és Dombiné Kemény Erzsébet művészek magas színvonalú előadásáért.