Adatkezelés

Az Adatkezelési nyilatkozat célja, hogy a szoreg.hu honlap (továbbiakban: Honlap) látogatói által a Honlap használata során megadott, a szoreg.hu kiadója (Sikeres Régió Alapítvány, 6771 Szeged, Szerb u. 50/B, adószám: 18477429-1-06, nyilvántartási szám: 06-01-0001329; a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő, Kiadó) számára hozzáférhetővé vált személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Az Adatkezelési nyilatkozat kialakításakor különös tekintettel figyelembe vettük at Európai Parlament 2016/679 rendeletében („GDPR rendelet”), valamint a 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”) rendelkezéseit.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy tevékenysége során minden adatkezelés megfelel az Adatkezelési nyilatkozatban megfogalmazottaknak. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési nyilatkozatot bármikor megváltoztassa.

Az Adatkezelési nyilatkozat hatálya kizárólag a Honlap használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki. Rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy annak egyes részeit a Honlapon, vagy a Honlap közvetítésével.

Személyes adatnak minősül minden azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az Érintettel helyreállítható.

Személyes adatok, adatkezelés célja, időtartama

A Honlaphoz kapcsolódó adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak, azonban a megadott adatok egy részének kezelését és esetleges továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

A Honlapra látogatók adatai

Az adatkezelés célja: a Szolgáltató a Honlap működésének ellenőrzése, esetleges visszaélések megelőzése és megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: 2001. évi CVIII. tv. 13/A § (3), valamint az Érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, az Érintett számítógépének IP címe, operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, valamint a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama: a Honlap megtekintésétől számított 30 nap.

A Honlap független web-analitikai auditálását a Google Analytics szolgáltatása végzi. A kapcsolódó adatkezelésről részletesen a http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/ oldalakon olvashat.

A Honlap hírlevél-szolgáltatását a The Rocket Science Group MailChimp email marketing és email lista-menedzser szolgáltatása végzi. A kapcsolódó adatkezelésről részletesen a http://mailchimp.com/legal/privacy/ oldalon olvashat.

A Honlap online adományozási felületét a PayPal™ biztosítja. A kapcsolódó adatkezelésről a https://cms.paypal.com/hu/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=ua/Privacy_full&locale.x=hu_HU oldalon olvashat.

A külső szolgáltatók az Érintett számítógépén kis adatcsomagokat (cookie) helyezhetnek el és olvashatnak vissza. Ha az Érintett böngészője visszaküld el korábban elmentett adatcsomagot, a külső szolgáltatóknak saját tartalmuk tekintetében lehetőségük van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatási adatait a korábbiakkal. Az adatcsomagokról részletesen a http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie oldalon olvashat.

Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, az Érintett számítógépének IP címe, operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, az Érintett neve, email címe, az üzenet tárgya, szövege, egyéb, az Érintett által megadott adat.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó kapcsolatfelvételtől számított legfeljebb két évig.

Önkéntes információszolgáltatás

Az adatkezelés célja:  a tartalom előállításához szükséges információ- és forrásanyaggyűjtés, esetlegesen kapcsolódó érdekképviselet céljából ideiglenesen működő, az Adatkezelő felé történő célzott információküldésből tartalom előállítása.

Az adatkezelés joglapja: A beérkező üzenetekben szereplő valamennyi (személyes és nem személyes) adat, információ az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásával (email elküldése) kerül a Adatkezelőhöz.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, az Érintett számítógépének IP címe, operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, az Érintett neve, email címe, az üzenet tárgya, szövege, egyéb, az Érintett által megadott adat .

Az adatkezelés időtartama: Az elkészült tartalom megjelenésétől számított legfeljebb egy évig.

További adatkezelések

Az Adatkezelési Nyilatkozatban fel nem sorolt esetekben az esetleges adatfelvételkor kerül sor az Érintett tájékoztatására.

Adattovábbítás lehetősége

Az Érintettek által megadott személyes adatok harmadik fél részére nem hozzáférhetőek. Kivételt képez a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek általi megkeresés. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben azok a pontos célt és az adatok körét megjelölik – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintettek tájékoztatásának biztosítása céljából az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

Amennyiben a kezelt adatok Önkéntes információszolgáltatás keretében kerültek az Adatkezelőhöz és azokat a tartalom előállítás mellett érdekképviseleti céllal adta meg az érintett, az összegyűjtött adatok az előzetes tájékoztatásnak megfelelően továbbítására kerülnek az érintett szervezet, hatóság stb. felé.

Az adatkezelés biztonsága, az adatok tárolása

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtételére annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel a Honlapon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Az Adatkezelő adatmegőrzési helyei: székhelyén, valamint a Padmin Bt. (szerverhosting szolgáltató) telephelyén (6100 Kiskunfélegyháza, Klapka u. 4.).

Az Adatkezelő elérhetősége

Sikeres Régió Alapítvány
6771 Szeged, Szerb u. 50/B
www.sikeresregio.hu | kapcsolat@sikeresregio.hu
Adószám: 18477429-1-06
Nnyilvántartási szám: 06-01-0001329
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-72298/2014

Az Adatkezelő fenntartja a jogot Adatfeldolgozó(k) igénybevételére, melyről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor, jelen Adatkezelési nyilatkozat módosításával ad tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak módosítását, törlését az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein keresztül.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

Utolsó módosítás: 2019. február 20.