Kedves Szőregi Lakosok!

Rózsavölgyi József

Ismét eltelt egy év. Amint azt Önök is tapasztalták, az elmúlt időszakban rengeteg változás történt Szőregen. Köztereket újítottunk fel, új játszóteret avattunk, gazdagítottuk a településrész kulturális életét.

Szőregen végzett munkámat és eredményeimet ebben, a képekkel gazdagon illusztrált különszámban szeretném bemutatni. Átlapozva ezt a néhány oldalt, képet kaphat arról, hol tartunk és milyen terveink vannak az elkövetkező időszakra.

Ezúton is köszönöm minden kedves lakosnak a segítségét, együttműködését és kívánok sikerekben gazdag új esztendőt 2012-re!

 

December – Lezártuk a 2010-es évet

Örömömre szolgál, hogy sok szőregi fordul hozzám bizalommal és remélem, hogy minden problémán tudok érdemben segíteni, ugyanakkor köszönetemet szeretném kifejezni mindenkinek, aki akár tevőlegesen, akár csak egy jó szóval is biztatott és segítette munkámat. Mint bizonyára Önök is látják új címmel, új címlappal jelenik meg újságunk. Szegeden, az Aradi Vértanúk terén található a Szőregi csata emlékműve, melynek fényképe a fejléc díszévé vált.

Az elmúlt hónapban is számos lakossági megkeresés érkezett felém, ezek közül a teljesség igénye nélkül beszámolnék néhányról. Többen jelezték, hogy a Kamaratöltésen lévő út már hosszú évek óta járhatatlan. Sikerült – még ha csak ideiglenesen is – egy járható felület kialakítása amellett, hogy ígérettel bírunk egy szilárd burkolat kialakítására, amit remélhetőleg tavasszal lefektetnek.

A szőregi bányagödörnél pótoltuk a bejáratot elzáró láncot és oszlopot. A Mályva utcai játszótér balesetveszélyes csúzdáját elszállították és a tervek szerint tavasszal egy újra cserélik. Folytatódik a csapadékvízelvezető-csatornák építése a Tigris, a Barázda, a Tulipán és a Levendula utcában a 2011-évi vízügyi- és építési alapból finanszírozva.

A karácsonyi ünnepekre 70 élelmiszercsomagot osztottunk ki önkormányzati segítségből, ajándékot kapott az idősek otthona, mindkét óvoda, a bölcsőde és a Szivárvány iskola is.

 

Január

Sajnos nagyon sok belvíz sújtotta terület van Szőregen is. Ezzel a problémával – négyszemközti beszélgetések alkalmával, illetve fogadóóráimon – nagyon sokan fordultak hozzám. Nagyon fontos, hogy mindannyian figyeljünk oda a házunk előtt található vízátfolyók, áteresztő csatornák tisztaságára, hogy ne akadályozzuk a víz útjának szabad folyását. Bejárásom folyamán Szőreg külterületén sajnos számos elhanyagolt csatornát találtam, amelyeknek mielőbbi tisztítását természetesen kértem az illetékes hatóságoktól.

A Magyar Kultúra Napja kapcsán szervezett programokhoz Szőreg is csatlakozott rendezvényeivel. A szőregi könyvtárban a kiváló néprajzkutató, egykori szőregi segédlelkész, Kálmány Lajos (1852–1919) munkáiból rendeztünk kiállítást, amelynek megnyitóján Miklós Péter történész tartott megemlékező beszédet, s ami után koszorút helyeztünk el a tudós papnak a plébánia épületén lévő domborművénél. A koszorút a Kálmány-emléktábla kezdeményezője, a kilencvenhárom éves Szarvas Béla atya (aki huszonöt éven át volt szőregi plébános) és Szőke Barnabásné, a Szőregi Baráti Társaság vezetője helyezte el.

Sokan felköszöntötték Péter Lászlót születésnapján

A „Temesvár képekben” című kiállítást Palánkai Tibor Ybl-díjas építész nyitotta meg a szőregi Tömörkény István Művelődési Házban. Megünnepeltük Péter László professzor – Szeged díszpolgára, Szőreg jeles lakója – nyolcvanötödik születésnapját.

 

Február

Idén Szabó Helga vehette át a Péterné Aranka díjat

A szőregi általános iskolában átadtuk az intézmény legtehetségesebb hátrányos helyzetű diákjainak támogatására létrehozott Arankadíjat, amelyet dr. Péter László irodalomtörténész professzor alapított, felesége (Lakatos Klára Aranka, aki az itteni iskolában tanított évtizedeken keresztül) emlékére. Szép ünnepség volt, s remélem, ez a nagyszerű hagyomány még sok szőregi gyermeknek tud segíteni.

Előrelépés történt a középkori apátsági romtemplom fölújításával kapcsolatban is. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től kapott előzetes kalkuláció alapján 5,6 millió forintba kerül majd a fölújítás. Bízom benne, hogy ez – a költségvetés elfogadásától is függően – már az idei évben elkezdődhet. Az említett területen sírok is vannak, s emiatt az ott nyugvók tiszteletére egy régen ott lévő keresztet is szeretnénk renováltatni.

A Monti Sándor-parkban a magas talajvíz miatt vált szükségessé a terület szivattyúkkal való vízmentesítése, amit a környezetgazdálkodási vállalat már napok óta végez annak érdekében, hogy a frissen kialakított füves terület ne menjen tönkre. Mint bizonyára Önök is észrevették, a Szőreg területén található közösségi hirdetőtáblákat megtisztítottuk, s tavasszal a festésükre is sor kerül.

Lakossági fórumot tartottam február 10-én a Légió utcában, ahol a nemrég létesített utca elnevezéséről is szót ejtettünk, a lakók javaslatát – Magtárköz – továbbítottuk az illetékes hivatalnak. Sajnos továbbra is sok problémánk van Szőregen a belvíz elvezetésével. Újra jeleztem a vízügyi hatóságnak helyzetünket és kértem a gyors, hatékony intézkedésüket.

Korábbi lapszámunkban új rovatot indítottunk, amelyben a munkásságuk, életútjuk alapján elismerésre méltó szőregiekkel készítünk interjút. Eddig B. Nagy László országgyűlési képviselővel, a Csongrád megyei kormányhivatal vezetőjével készült beszélgetés, valamint bemutattuk a nyolcvanöt éves dr. Péter László irodalomtörténész professzort.

Télűzés a művelődési házban