A tanév két intézményünkben is jelentős változással kezdődik. Szeptembertől a Szerb utcai Óvodát Kóti Szilvia, a Kossuth Lajos Általános Iskolát pedig Bartókné Gyöngyösi Andrea vezeti. Munkájukhoz sok sikert kívánok!

A nyári szünetet követőn többszáz gyermek indul el újra iskolába. A nyári szünet alatt mind a gyermekek, mind a közlekedők elszoktak a reggeli és a délutáni „csúcsforgalomtól”.

Kérem Önöket, hogy gyermekeink biztonsága érdekében közlekedjenek, vezessenek nagyon körültekintően és az intézmények közelében mindenképpen lassítsanak.

A Kossuth Lajos Általános Iskolánál, a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a tanév első napjaiban a Szegedi Rendőrkapitányság munkatársai és a Szőregi Polgárőrség tagjai segítik a gyermekek biztonságos átkelését.

Évtizedes igény volt Szőregen a szelektív hulladék gyűjtésének, elhelyezésének kérdése. Ennek megoldásaként augusztus elején, a szelektív hulladékgyűjtési rendszer részeként Hulladékudvar nyílt a Magyar u. – Gyár u. sarkán (volt Palackozó területén).

Magánszemélyek az elkülönített, szelektíven szétválogatott hulladékot, lakossági eredetű, háztartási mennyiségű veszélyes hulladékot, valamint a szervezett közszolgáltatásban át nem adható, egyéb szilárd hulladékot – pl. mezőgazdasági fóliát, fanyesedéket, építési törmeléket, lomokat, stb. – a hulladékudvarban naponta maximum 1 m3 mennyiségig díjmentesen átadhatják.

A Szőregi Hulladékudvar hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton 8.00-16.30 között tart nyitva. Ebédszünet: 12.00-12.20, szerda és vasárnap szünnap.

A fejlesztéssel és a hulladékudvar használatával közösségünk még környezettudatosabbá, környezetkímélőbbé válhat, rendezett körülmények között együtt tehetünk a tisztább és élhetőbb Szőregért. Ez most már csak rajtunk múlik!

Szeged MJV Önkormányzata az idén is 10.000 Ft-tal segíti minden állandó szegedi lakhellyel rendelkező általános iskolás tanévkezdését. A támogatás szeptember 15-ig igényelhető.

Július közepéig lehetett jelentkezni a hagyományos szociális tűzifa támogatásra. A programnak köszönhetően szeptemberben 50 szőregi család kap 1-1 erdei köbméter tüzelőanyagot.

Szeged MJV Szeged-Szőreg Településrészi Önkormányzata Járdafelújítást támogató programot hirdetett, melynek célja a Szőreg városrészben elhasználódott, megrongálódott járdaszakaszok javításának, felújításának támogatása építőanyag biztosításával. Pályázni a szőregi (6771-es irányítószámú) bejelentett lakcímmel és ingatlannal rendelkező magánszemélyek tudnak, akik az elnyerhető építőanyag (szegélykő, járólap, homok) mellé a kivitelezés költségeit vállalják. A pályázat keretében várhatóan 15 ingatlan előtti járda(szakasz) felújításához szükséges építőanyag mennyiség áll rendelkezésre.

A pályázatok egyszerre kerülnek felbontásra és értékelésre, beérkezési határidő: 2021. szeptember 15.

A részletes felhívás és a pályázati adatlap elérhető a Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda Szőregi Kirendeltségén (6771 Szeged, Szerb u. 21.) vagy elektronikusan a http://szoreg.hu honlapon.

Augusztus 5-én megemlékeztünk a szőregi csata 172. évfordulójáról. A Tömörkény István Művelődési Házzal közösen szervezett ünnepségen a Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület, a Tisza Kvintett, a Szőregi Rezegők Néptáncegyüttes és a Genéziusz Színház műsorával vártuk a megemlékezőket.

Tizenharmadszor rendezte meg augusztus közepén a veteránjárművek dél-alföldi találkozóját a Délalföldi Veteránjármű Egyesület.

A szombati honismereti túraverseny első állomása Szőreg volt, ahol a pilóták kapura rúgásban (is) összemérték tudásukat. A Tömörkény István Művelődési Házzal közösen szőregi rózsákkal köszöntöttük a járműcsodák tulajdonosait.

Közösségünk elismert tagja, Fráter György nemzeti ünnepünk, augusztus 20. alkalmából Nagy István agrárminisztertől Életfa Emlékplakettet kapott a rózstermesztéssel kapcsolatosan végzett több évtizedes munkájának elismeréseként. Gratulálok Fráter Györgynek!

Szőreg egykori homokbányájának helyén lévő szabadidőpark adja a nevét és a helyszínét a Bánya BBQ & Blues Fesztiválnak, amit az idén másodszor kerül megrendezésre szeptember 10–11-én. A kétnapos fesztiválon lesz oldalas- és hamburgerverseny, workshop a hússütésről, de a gyerekek is kipróbálhatják szakácstudásukat. Mindehhez blueszene szól majd.

Kérem kövessék figyelemmel online felületeinket, kapcsolódjanak be minél több programba. Várom visszajelzéseiket, javaslataikat, kezdeményezéseiket a kepviselo@avramovandras.hu email címen.

A Szőregi Regélőt szerkesztő csapatba továbbra is várunk tudósítókat, szerzőket, fotósokat, tördelőt és számítunk a szőregi vállalkozásokra is, hiszen hirdetéseik nagy segítséget jelentenek újságunk számára.

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, a közösségünkre, ami mi vagyunk.

Avramov András,
önkormányzati képviselő