Közel négyszáz szegedi egyetemi hallgatót támogat idén ösztöndíjjal a szegedi önkormányzat. Közülük száz kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diák vehette át a támogatást igazoló oklevelet csütörtökön a városháza dísztermében Berkesi Ottó tanácsnoktól. Az önkormányzat idén 30 millió forinttal segíti a szegedi egyetemisták tanulmányait.

Fotó: szeged.hu

Fotó: szeged.hu

Berkesi Ottó, a felsőoktatásért felelős tanácsnok köszöntőjében kiemelte: nagy örömmel tölti el, hogy az egyetem kiváló hallgatóit a város lehetőségeihez mérten az idén is támogatni tudja, ám félő, hogy a díjazottak köre a következő időszakban szűkülni fog.

– A szegedi polgárok helyzete sok szempontból kicsit más, mint a többi nagyvárosé. Itt található ugyanis az ország két, nemzetközileg is elismert egyetemének egyike, az itt épülő ELI lézerközpont pedig biztosítja azt, hogy Szeged mindig a tudás egyik fővárosa legyen – mondta Berkesi Ottó.

– Abban, hogy Szeged különleges város, hatalmas szerep jut az egyetemnek. Kiemelkedő döntés volt az egyetem elindítása lassan száz esztendővel ezelőtt és a klebelsbergi örökségen immár harmadik generációs, modern universitas épülhet – mondta Karsai Krisztina, az SZTE oktatási rektorhelyettese. Kiemelte, a város és az egyetem minden porcikájában „összeölelkezik” – mindkettőnek fontos a másik, mert így lehet csak gyümölcsöző az együttműködés mindkét fél számára.

Fotó: szeged.hu

Fotó: szeged.hu

Ezt követően a meghívott fiatalok átvehették Berkesi Ottó tanácsnoktól és Karsai Krisztina rektorhelyettestől a város támogatásáról szóló okleveleket. Majd a hallgatók nevében Dudásné Hancsák Csilla mondott köszönetet: „Jó tudni, hogy a város megbecsüli a tudást, ez mindannyiunkat jobb teljesítményre sarkall.” – mondta.

Szeged polgármestere a Szegedi Felsőoktatási Szövetséggel megkötött megállapodás alapján 1999. évtől kezdve évente egy alkalommal, szeptemberben ösztöndíj pályázatot ír ki a jó tanulmányi eredményeket elért – minimum második évfolyamos, nappali tagozatos, 26. életévüket még be nem töltött – szegedi főiskolai és egyetemi hallgatók számára. Ennek alapján a 2014/2015-ös tanévben is 100 kiemelkedő tanulmányi eredményt nyújtó hallgató részesül 10 hónapon keresztül havi 10 ezer forintos ösztöndíjban.

További 287-en kapnak havi 5 ezer forint önkormányzati támogatást a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében, amely szociális alapon kerül kiosztásra. Ehhez a szociális alapú önkormányzati támogatáshoz az Emberi Erőforrások Minisztériuma további 5 ezer forint támogatást nyújt havonta, az összeg odaítéléséről az érintett hallgatók 2015 márciusában kapnak végleges értesítést a minisztériumtól.

A város költségvetésében összességében közel 30 millió forint áll rendelkezésre a fenti támogatások finanszírozására.

Az idén lesz 5. éve, hogy a tehetséges középiskolás tanulók egyszeri 50 ezer forintos támogatást kapnak a várostól ösztöndíj formájában az „Esélyt a középiskolás tehetségnek” pályázat keretében. Ez utóbbi pályázatról is döntött a bírálóbizottság, idén 37 olyan középiskolást részesített ebben az ösztöndíjban az önkormányzat, akik jó tanulmányi eredményük mellett kiemelkedően szerepeltek tanulmányi és sportversenyeken.

szeged.hu

Borítókép: Fotó: szeged.hu