Június 17-én, szombaton a tanévzáró ünnepség keretében rendezett ballagáson búcsúztak el a végzős nyolcadikosok az iskolától.

A 7. osztályosok műsora után a nyolcadikosok köszöntek el iskolatársaiktól.
Ezt az iskolaigazgató évértékelő beszéde követte. Ebben elmondta, hogy nem lenne teljes az iskola élete, ha a tanulás mellett nem maradna idő a sportra, művészeti tevékenységre, kikapcsolódásra. Emlékeztetett az őszi évszakváltó közösséggé forrasztó élményére, a farsang forgatagára, a Kossuth7 sokakat mozgató vetélkedőire, a júniusi sportnapra, az osztálykirándulásokra, a fehértói természetvédelmi napra, közös színház-, vagy mozilátogatásokra. Sokan készültek izgatottan a karácsonyi Jótékonysági est, vagy a tavaszi Kossuth-est fellépéseire, zeneiskolai koncertekre és vizsgákra. Az ausztriai téli sítábor, a londoni tanulmányút, mind emlékezetesek maradtak.

Az iskola munkáját természetesen elsősorban a tanulmányi eredményeken lehet lemérni. A most véget érő tanévben városi és megyei versenyeken elért rangos eredményeikkel sokan járultak hozzá az iskola hírnevének növeléséhez.

Az alsó tagozatos gyerekek között a második osztályos Gonda Bence, a harmadikos Buknicz Inez és a negyedikes Szuda Ágnes. Felkészítő tanáraik Házy Zsoltné, Benedek Andrásné és Szabó Mónika.

A felső tagozaton az ötödik osztályosok között Jernei Gabriella, Vilonya Máté, Kónya Kata, Bencző Magdolna. Tanáraik Kovácsné Burics Judit és Káity Károlyné.

A hatodikosok versenyein Tóth Tünde, Flach István, Baranyi Dóra, Mlinaric Marica, Vágvölgyi Gábor és Ördög Anna szerepelt eredményesen. Tanáraik Patyiné Goda Margit és Kovácsné Burics Judit.

A hetedik évfolyamon Fürtön Sarolta, Kerekes Dzsennifer, Szopka Katalin, Sági Gina, Nagyillés Péter, Szántó Mózes és Simon Gergely tért haza szép eredményekkel. Tanáraik Bérczi Barnabásné, Káity Károlyné, Kovácsné Burics Judit, Kecskeméti Gabriella és Puskás Ágnes.

A most ballagó nyolcadikosok közül Csányi Dániel, Vágvölgyi Máté, Faragó Anikó jeleskedett tanulmányi versenyeken. Felkészítőik: Káity Károlyné, Kecskeméti Gabriella, Kovácsné Burics Judit voltak.

A tanév sporteredményei közül kiemelkedő sikere volt az iskola lány kézilabdacsapatának, valamint fiú foci- és kosárcsapatának, akik a kistérség sportversenyeinek egész évben dobogós helyezettjei voltak. A kézilabdacsapat tagjai Rózsa Vivien, Bodó Emese, Faragó Anikó, Márkus Julianna, Farkas Bernadett, Vörös Vivien, Sztuparity Enikő és Ördögh Dominika voltak, a fiúcsapatoké pedig Berkesi Dániel, Mucsi Gáspár, Vaszca Tamás, Takács Gergő, Bari Tibor, Mityók Gergő, Flach István és Vilonya Máté.

Ezeken kívül a FIFA06 elnevezésű Foci Kupa országos verseny 4. helyét szereztük meg, a megyei atlétika versenyen súlylökő csapatunk 1. helyezett lett, a városi atlétika versenyen súlylökés 1. helyezést ért el Tóth Péter, kislabdahajítás 3. helyezést Mucsi Gáspár szerzett és futás 2. és 3. helyezést értek el versenyző csapataink. A mini golf városi és megyei versenyeken 1., 3. helyet szereztük meg. Az országos tájfutó diákolimpián 1. helyezést ért el Buknicz Inez.
Felkészítők Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsa, Keresztesné Halász Katalin és Kincsesné Kis Ágnes voltak.

A tanulmányi és sportversenyek résztvevőit az iskola alapítványa is támogatta.

Természetesen a versenyzőkön kívül az iskola büszke lehet 72 kitűnő tanulójára is, akiket jutalomként egy napos mórahalmi uszodalátogatásra invitált. Azt a napot a mórahalmi Erzsébet fürdő és az iskola alapítványa támogatja.

Kiemelkedő tanulmányi munkájuk mellett tanulmányi versenyeken teljesítményükkel növelték az iskola hírnevét városi, megyei, sőt esetenként országos szinten is, ezért Dobos Nóra 4a, Ködmön Rita 5a, Vilonya Máté 5b, Flach István 6a, Tóth Tünde 6a, Baranyi Dóra 6b, Fürtön Sarolta 7a, Szántó Mózes 7b, Faragó Anikó 8b osztályos tanulók nevelőtestületi dicséretben részesültek.

Több éves hagyomány a szőregi iskolában Kossuth emlékplakettel díjazni azok munkáját (diákot, tanárt, szülőt), akik munkájukkal hozzájárultak sikeres működéséhez. A 2005-2006-os tanév Kossuth emlékplakettjeit a tantestület szavazással a következőknek ítélte:
a diákok közül Faragó Anikó 8b osztályos tanulónak, aki 8 éves példamutató magatartásával, tűnő tanulmányi és kiemelkedő versenyeredményeivel érdemelte ki ezt a díjat.
Tanulmányai során elsősorban a reál tantárgyakban volt eredményes. Városi, megyei, országos versenyek visszatérő versenyzője. Legkiemelkedőbb eredményei: Makkosházi megyei matematikaverseny második, harmadik hely, Öveges József országos fizikaverseny megyei döntőn ezüst oklevél, országos döntőn negyedik díj, Jedlik Ányos fizikaverseny országos harmadik és negyedik díj. Sokoldalúsága humán területen is megmutatkozott, hiszen a „Nyelvünkben élünk” anyanyelvi verseny városi és megyei első helyezettje lett és így bejutott az országos döntőbe.

A sportból is igyekezett kivenni a részét: az iskola leány kézilabdacsapatának aktív tagjaként több kupát is nyert. Eredményei és sikerei mellett szerény maradt. Társai tisztelik, szeretik.
A szegedi Ságvári Endre Gimnázium speciális fizika osztályában folytatja tanulmányait.
a szülők közül Csányiné Détári Anikónak és Faragóné Dékány Ildikónak.

Csányiné Détári Anikó hosszú évek óta az iskolai szülői közösség elnöke. Személyében olyan szülőt tisztelhetünk, aki rendszeresen részt vesz az iskola rendezvényein, az osztály programjainak lebonyolításában, szervezésében.

Bármikor kéréssel fordulunk hozzá, nemcsak segítségét ajánlja fel, hanem ötletekkel is hozzájárul egy-egy program sikeréhez. Szülőként gyermekeit odafigyelve, segítve neveli.
Faragóné Dékány Ildikó kilenc éve az iskola szülői közösségének tagja. Az osztály és iskola programok segítője, szervezője. Egyéniségéből fakadóan elsősorban a gyermekek értelmi és érzelmi fejlődését előmozdító programokat támogatta.

Saját gyermekeit is ilyen irányba terelgette, akik országos versenyeken a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola nevét megismertették Nyíregyházával, Győrrel és Budapesttel.
Következetes odafigyeléssel intelligens, a tudásért küzdő gyermekeket nevel.
Tevékenységével az iskola pedagógiai programjának megvalósítását maximálisan elősegítette.
A pedagógusok közül Baranyiné Mészáros Edit tanító néninek, aki 1986-ban pályakezdő pedagógusként kezdte hivatását a szőregi iskolában. Az elmúlt kerek 20 év alatt töretlen lelkesedés, lelkiismeretesség, a pedagógus pálya iránti elkötelezettség jellemzi. Osztályfőnökként remek közösséggé formálja osztályait. Tanítóként a lehető legtöbbet hozza ki tanítványaiból, így azok sikeresen megállják helyüket felső tagozatos korukban is. Gyakran szabadidejét is feláldozva vesz részt diákjaival szabadidős programokon. Az iskola közalkalmazotti tanácsának tagjaként bátran kiáll véleménye mellett. Az iskola büszke arra, hogy ilyen pedagógusai vannak.

Dr. Újhelyi István országgyűlési képviselő úr által hagyományteremtő céllal alapított Pro Bono Publico díjat kiemelkedő közösségi munkájáért Berkesi Dániel 8a osztályos tanuló kapja. Hetedik osztályban érkezett iskolánkba. Hamar beilleszkedett az osztály és az iskola közösségébe. Vezetői képessége és szervezőkészsége gyorsan megmutatkozott. Kreatív ötleteivel jól tudta mozgósítani iskolatársait. Vidám perceket szerzett az általa koreografált, osztálytársaival előadott április elsejei produkciójával. Igazi meglepetés volt az idei Kossuth-esten zenekarával előadott zenemű. A másokra való odafigyelés képessége, segítőkészsége révén sok társa szívébe lopta be magát.

A nyolcadikosoktól búcsúzva Dobos János a következőket mondta:
Mindig nehéz elbúcsúzni a ballagó nyolcadikosoktól. Hisz 8 év után annyi közös élmény köt össze benneteket egymással és az iskolával. Lelket építő magyarórák, a fizika- és kémiadolgozatok kihívása, tanulságos matematikaórák, izgalmas angol nyelvvizsga, közösséget teremtő sportversenyek szegélyezik a megtett utat. Emlékezetes marad az osztálykirándulások vissza-visszatérő szlogenje: „nekünk minden hegyet meg kell másznunk?” „Na még ezt a múzeumot utoljára…” Az az érzésem, csak most kezditek igazán érezni, hogy az életetek egy hosszú és szép szakasza ma végleg lezárul, hiszen milyen nehéz volt elválni egymástól az utolsó közös osztályprogram, vagy a csütörtöki bankett után. Az itt szerzett tudás birtokában szinte már ifjúként léptek át a választott pályátokat megalapozó középiskolába. Nagy kaland volt az elmúlt nyolc év, különösen ez az utolsó. Bebizonyítottátok, hogy sok érték lakik bennetek. Igazolják ezt azok a tanulmányi és sport versenyeredmények, amelyek az idén is hozzájárultak iskolánk hírnevének öregbítéséhez és amiknek igencsak aktív résztvevői voltatok.
„Az igyekvők sorsukat maguk irányítják, a tehetetleneket a sors vonszolja.” írta Gróf Zrínyi Miklós 350 esztendővel ezelőtt. Adott tehát a feladat, kedves ballagó diákjaink, a jövőtök már a ti kezetekben van.

Engedjétek meg, hogy tanáraitok nevében kívánjak nektek megvalósítható célokat, ezek eléréséhez erőt, sok sikert és boldogságot.

Kossuth Lajos Általános Iskola, 2006. június 20.