„Én a Városnak efféle „titkára”, íródeákja, emlékezetének megörökítője,
feledésbe merült értékeinek – nagyjainak, aprószentjeinek, eseményeinek –
írásba mentője voltam, vagyok.”

Péter László (Jánoshalma, 1926. január 21. – Szeged, 2019. július 28.) magyar irodalomtörténész, egyetemi tanár, várostörténész, nyelvész, folklorista.

 

Péter Gergely (1882-1967) és Cselenák Ágnes (1894-2005) gyermekeként született. 1931-től járt általános iskolába, Mindszentre, majd 1933-tól Szőregre. Középiskolai tanulmányait a Baross Gábor Gimnáziumban végezte Szegeden. Egyetemi tanulmányokat a Szegedi Tudományegyetem magyar–latin–filozófia szakán folytatott 1943–1948 között. 1948-ban kapta kézhez magyar-latin-filozófia szakos középiskolai tanári diplomáját.

1946–1950 között egyetemi gyakornok, majd tanársegédi beosztásban dolgozott. 1948-ban a Pázmány Péter Népi Kollégium igazgatója volt. 1950–1951 között Karcagon, 1952–1954 között Makón (a József Attila Múzeumban) múzeumigazgatóként működött. 1954–1957 között Szegeden egyetemi könyvtárosi beosztást kapott. 1957-ben nyolc hónapig börtönbe zárták az 1956-os forradalom és szabadságharcban való részvétele miatt.

1958–1961 között az egyetemen tudományos munkatársi beosztásba helyezték, nem taníthatott. 1961–től a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, 1986–tól pedig az MTA Irodalomtudományok Intézetének tudományos főmunkatársa. 1968-ban érte el a kandidástusi tudományos fokozatot, 1991-ben az irodalomtudományok nagydoktora lett, ugyanekkor kinevezték egyetemi tanárnak. 1990–1995 között a JATE egyetemi tanáraként működött. 1996–os nyugdíjba vonulásáig Juhász Gyula összes művei kritikai kiadása és az Új magyar irodalmi lexikon főszerkesztésével bízták meg, mely megbízatásainak kiemelkedő teljesítményei tanúsították az ő megbízható szakmai tapasztalatait és tudományszervező készségét.

Díjai, elismerései

  • Kodály-emlékérem (1983)
  • A Művészeti Alap irodalmi díja (1984)
  • Toldy Ferenc-díj (1989)
  • ’56-os emlékérem (1991)
  • Szeged díszpolgára (1992)
  • Szinnyei József-díj (1993)
  • A Szegedért Alapítvány fődíja (1995)
  • Tiszatáj-díj (1996)
  • A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2001)
  • Klebelsberg-díj (2001)
wikipedia.org