Az 1879. évi árvíz áldozatainak zömét közös sírba temették. Ezen magasodik az emléküket őrző obeliszk. 1879. március 27-ig 53 vízbefúltat temettek el, az árvízzel összefüggésbe hozható halálesetek száma végül megközelítette a 160-at.

Az emlékművön elhelyezett szöveg:

Vészben haltatok el. Szeged él!
Emléketeket őrzi
Isteni áldásért hamvaitokra
könyörög
1879. március 12.

Az 500x120x120 cm-es műkő obeliszk 1879-ben készült.

 

Forrás: Tóth Attila 1993. Szeged szobrai és muráliái. Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szeged Megyei jogú Város Önkormányzata

Térkép