A Szőregi Szerb Utcai Óvoda ideálisnak mondható környezetben 3 korcsoport szerinti elosztásban, jól felkészült óvodapedagógusokkal működik. A csoportszobák, öltözők esztétikusan berendezve, az óvoda színvilágával megkomponálva harmóniát sugároznak. Minden teremben fából készült galériák  gazdagítják az otthonos játékkuckók kialakítását. A berendezések, felszerelések a gyermekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodnak. Játékeszközeinket korszerűség és fejlesztő hatás szerint válogatjuk össze, biztosítva a játékba integrált fejlesztőhatásokat is.

Sok korszerű tornaeszközzel rendelkezünk mozgásigényük kielégítéséhez, ügyesítésükhöz a hűvösebb időjárás esetén is. Ezek biztosításához szükséges anyagi forrásokat sikeres pályázatok írásával nyertük.

Tiszta levegőjű, szép nagy udvarunk nagy fái melegben is kellemes játszóterületet biztosítanak. Sokfajta udvari játék elégíti ki mozgásigényüket, fejleszti különféle készségüket. Részt veszünk sportrendezvényeken (kerékpárverseny, kihívás napja). A szülők igénye szerint járunk úszni az Újszegedi Sportcsarnokba és a Jégsuliba a Jégpályára. Szeretetteljes, derűs biztonságot és melegséget sugárzó légkörben neveljük a gyermekeket, ahol jól érzik magukat.

Valljuk, hogy a gyermekek személyiségét a természettel való szoros kapcsolat megerősítésével tudjuk hatékonyan fejleszteni. Ezért sokat sétálunk, kirándulunk. Évente kétszer egész napos kirándulást is szervezünk változatos helyszínekkel. Rendszeresen látogatjuk a Vadasparkot, Füvészkertet.

Tavasszal rendezzük meg, hagyománnyá vált Családi hétvégénket, ahol a családokkal együtt játszunk, versenyzünk, főzzünk. Bábszínházi és bűvészelőadásokat, művészeti kiállításokat is rendezünk az óvodánkban. Délutánonként néptánc és bábszakkörökből, hittanoktatásból választhatnak érdeklődés szerint a gyermekek. Nevelőmunkánkat heti rendszerességgel logopédus, fejlesztőpedagógus és gyógypedagógus is segíti. Környezeti adottságainkra támaszkodva választottuk nevelési feladatainkat:

Óvodánk egy felfelé nivelláló szerepet kíván betölteni az esztétikai nevelés területén esztétikai ízlést alapozó élményekkel, komplex hatásokkal összekapcsolva a mindennapi élet, a természet és a művészetek esztétikájával.

A gyermekek természet közeliségéből adódóan kiemelt nevelési terület a környezet sokirányú  megismerése az élet, a természetvédelem tevékeny megszerettetése az emberi munka tisztelete, tudatos szemléletformálással, sokszínű tevékenységgel, élménynyújtással, tapasztalati lehetőségek biztosításával.  Az Óvodai élményeken keresztül olyan tudás és képességek kialakítása valósul meg, melyek zökkenőmentessé teszik számukra az iskolai életbe való beilleszkedést.

Ünnepeink, jeles napjaink hagyományápoló, érzelmi nevelést segítőek:

 • Születésnapok megünneplése,
 • Családi hétvége,
 • Állatok világnapja,
 • Karácsonyi készülődés és koncert
 • Farsang,
 • Március 15.,
 • Húsvét,
 • Föld napja,
 • Anyák napja,
 • Gyermeknap,
 • Iskolába menők búcsúztatása,
 • Pünkösdi koncert,
 • Évi két művészeti kiállítás.

Az érdeklődő szülők és gyermekek számára ismerkedő játszódélelőttöket, nyílt napokat szervezünk.

Címünk:
Szeged-Szőrég, Szerb u. 159.
Telefon: 62/405-149, mobil: (06-30)689-8046
e-mail cím: szerb.ovoda@int.ritek.hu

Minden kedves érdeklődő szülőt és gyermeket szeretettel várunk.

Kapcsolódó oldalak

A Szerb utcai Óvodában történt