Tisztelt Szőregiek!

Mindenek előtt szeretném megköszönni, hogy olyan sokan visszaküldték a hulladékudvarral kapcsolatos kérdőívet. A korábbi, a város fejlesztésével kapcsolatos kérdőívekre kevesebben reagáltak kb. 20%-uk érkezett vissza. Ez most Szőregen több, mint 30% volt. A véleményt nyilvánítók túlnyomó többsége, majdnem 90%-a fontosnak tartja a hulladékudvar megépítését. Bízzunk benne, hogy a beadandó pályázat sikeresen szerepel, és megteremtődik az anyagi alapja a már évtizedek óta húzódó ügy megoldásának. Nem szabad azt sem elhallgatni azonban, hogy a jövendő hulladékudvar szomszédságában lakók nem adták föl azt a szándékukat, hogy megakadályozzák a hulladékudvar felépítését. Természetesen ahhoz joguk van, hogy a rendelkezésükre álló törvényes eszközökkel éljenek. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy tartsa meg a civilizált, emberi viselkedés szabályait, akármilyen további véleménye is van ezzel kapcsolatban.

A másik ügy, amely számos szőregit érintett, szintén a hulladékszállítással volt kapcsolatos. Kormányunk 2016. április 1-i hatállyal állami feladattá tette a szemétszállítási díj számlázását. Igen jól értik, nem a szemétszállítást, hanem csak a számla kibocsátását. Ez olyan, mintha a boltban vásárolt árut nem az ott lévő pénztárnál, hanem mondjuk a Járási Hivatalnál kellene kifizetni. Ráadásul az árakat sem a boltos, a beszerzési ár, a bolt működtetésének költségei, a keresletkínálat alapján határozná meg, hanem a Járási Hivatal szabná meg.

Különösen érdekes az is, hogy a „Nemzeti Szemétszámlázó” működési szabályait még nem fogadták el, csak tervezet formájában küldték meg az önkormányzatoknak, pedig már több millió számlát kellene kibocsátania április hónapra, a kb. 40 fővel létrehozott cégnek. A tervezet alapján kiszámítható, hogy milyen hatással lesz a cég működése a szegedi önkormányzat költségvetésére. Három okból is jelentős veszteség éri a várost, és ezen keresztül Önöket! A tervezet szerint ugyanis az Önöktől befolyó pénzből eleve évente 300 millió forintot nem fog megkapni a szolgáltatást folytató vállalat. Ezen túl még emelik a szemétlerakási díjat, ami a jelenlegi lerakott mennyiséget alapul véve évi 250 millió forint többletkiadást jelent a szegedi szolgáltatónak.

A harmadik rendelkezés pedig elvágja a szolgáltatót attól, hogy bevételének növelésével próbálja kompenzálni az előző rendelkezésekből származó veszteségeit. Szeged esetében a szelektív gyűjtés, és az így begyűjtött hulladék továbbválogatása és eladása kb. évi 250 millió forint bevételt hozott. Ezt a hulladékot az új rendszerben ingyen át kell adnunk a Kormány által kijelölt cégnek. A végelszámolásban tehát a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. évi vesztesége kb. 800 millió forint lenne. A cégről el kell mondani, hogy azon ritka vállalatok közé tartozott, amelyek a korábbi „rezsicsökkentések” okozta veszteségek ellenére talpon tudott maradni, és ellátta feladatait. Köszönhető ez a cég gondos, olykor messze előrelátó vezetőinek, akik folyamatosan igyekeztek javítani a feladatok elvégzésének hatékonyságát, csökkenteni a költségeket. Ez a várható veszteség azonban nyilvánvalóan térdre kényszerítené ezt a céget is, ezért Szeged MJ Város Közgyűlése leválasztotta a hulladékszállítási üzletágat a cégről, hogy az állami forráselszívás ne érinthesse a cég többi, sikeres, a közösséget szolgáló tevékenységét, pl. a közterületek takarítását, fenntartását és fejlesztését.

A szegedi önkormányzat arra is gondolt, hogy azok se járjanak rosszul, akiknek a város kedvezményeket adott, pl. az egyedül élő nyugdíjasok. Ezeket a kedvezményeket ugyanis a „Nemzeti Szemétszámlázó” nem ismeri el. Figyelmeztettük tehát az érdekelteket, hogy cseréljék le kisebbre a kukáikat. Sajnos ez egyszeri kiadást jelent, de nagyon gyorsan megtérül, mert enélkül a jelenlegi díjnak a kétszeresét fogják számlázni az érintetteknek. Ráadásul arra is szeretném figyelmeztetni valamennyi szőregi lakost, hogy az elkövetkezendő hónapokban számláinak kifizetésekor tartalékoljanak a hulladékszállítási számlákra, mert egyelőre nem látni, hogy a „Nemzeti Szemétszámlázó” mikor lesz képes számlákat kibocsátani, azaz elképzelhető, hogy egyszerre több számla fog érkezni, azonnali fizetési határidővel!

A szőregi részönkormányzat segíteni szeretne a kukák cseréjének lebonyolításában, ezért kérjük, hogy a részönkormányzati tagoknál, illetve a Kirendeltségen jelezzék igényüket!

Tisztelettel:

Dr. Berkesi Ottó önkormányzati képviselő
tel.: +36 20 295 66 21 • E-mail: berkesi.otto@szeged.eu