Tisztelt Szőregiek!

Most először fordul elő, hogy nehéz szívvel kezdek bele a Szőregi Regélőbe szánt cikkem írásába. Ennek az a levél az oka, amit Önök mostanság kapnak meg. A levél arra kéri Önöket, hogy  adjanak választ egy olyan kérdésre, amelyet nem szerettem volna feltenni Önöknek. Jó lett volna azt kérdezni, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a szőregi zöldudvar a szerb temető mögött, mindenkitől elegendő távolságban épüljön meg. A kérdés most sajnos arra vonatkozik, hogy legyen-e Szőregen hulladékudvar, vagy sem. Meggyőződésem szerint a kérdés olyan horderejű, hogy egy személy, vagy egy testület nem döntheti el, csak az érintett választók közössége.

Be kell vallanom, hogy személy szerint úgy gondolom, hogy erre a kérdésre nem igazán lehet jó választ adni, mivel mindkét válasz valakiknek az érdekeit sérti. Engedjék meg, hogy kicsit részletesebben kifejtsem, hogy mit értek ez alatt.

Előre kell bocsátanom, hogy az egyetlen lehetséges helyszín, ahol ma építhetünk, és amelynek jóváhagyása az előző választási periódus alatt, szerintem nem egészen makulátlan módon  történt meg, az általam ismert helyszínek közül a legrosszabb. Ugyan ipari területen lenne, de itt lenne a legközelebb a környékbeli lakóházakhoz, és valóban megváltoztatná, növelné a környék forgalmát. Azzal, hogy büdös, vagy legyek rajzásának forrása lenne, természetesen nem értek egyet, de a környékben lakók azon aggodalmát, hogy kedvezőtlenül befolyásolhatja az ingatlanjaik értékét, reálisnak tartom.

A fentiek miatt örültem, hogy a szerb közösség képviselői megkerestek ajánlatukkal, amely egy másik hasznos célt, a szerb temető sorsát elegendő hosszú időre megnyugtatóan rendezhette volna. Főépítész asszony kedvező véleménye és püspök úr előzetes, szóbeli beleegyezése után kezdtek a városi szervek is foglalkozni az új helyszínnel kapcsolatos teendőkkel. Az írásbeli egyetértés késése azonban óvatossá tett bennünket, így olyan lépést, amely komolyabb kiadást jelentett volna a városnak, nem tettünk. Sajnos elővigyázatosságunk nem volt felesleges.

A másik oldalról, döntésük meghozásakor azt is figyelembe kell venniük, hogy a zöldudvar kialakítása nem önálló projekt, hanem egy közel 10 milliárd forintos, EU által finanszírozott fejlesztés része, amelyet az országos keret kimerülése miatt nem hajtottak végre az előző ciklusban. A keret újra megnyílt, a pályázatot rövidesen be kell adnunk, ha sikeresek akarunk lenni. A fejlesztésen az múlik, hogy Szeged Megyei Jogú Város képes-e továbbra is ellátni a hulladékszállítási és más köztisztasági feladatait, aminek pénzügyi hátterét a „rezsicsökkentés” már alaposan megnyirbálta, és a szemétszállítás számlázásának bejelentett államosítása teljesen tönkre is tehet.

Önöknek tehát arról kell dönteni, hogy a pályázat tartalmazza-e a szőregi zöldudvar tervét, vagy sem. Ha az elsőre szavaznak, akkor azt mondják, hogy a zöldudvar létrehozása eléggé fontos ahhoz, hogy a környékbelieknek a többiek érdekében tűrniük kell az azzal járó változásokat. Amennyiben nem támogatják, akkor azt hagyják jóvá, hogy belátható időn belül fel se merülhessen a zöldudvar létrehozása, és egyúttal abba is beleegyeznek, hogy a város hagyja veszni azt a közel 20 millió forintot, amelyet az előző ciklusban már befektetett a Palackozó utca és a Gyár utca találkozásánál lévő helyszínnel kapcsolatban. Kérem, hogy április 8-áig minél többen küldjék vissza, illetve adják le szavazatukat, hogy a döntést megalapozottan hozhassuk meg.

Tisztelettel:

Dr. Berkesi Ottó önkormányzati képviselő
tel.: +36 20 295 66 21 • E-mail: berkesi.otto@szeged.eu