A szőregi választópolgárok 2015. január 30-án és 31-én élhettek azzal a jogukkal, hogy jelölteket állítsanak és támogassanak a szőregi részönkormányzatba. A részönkormányzat választásának története még az 1970-es évekre nyúlik vissza, amikor számos, a nagyvárosok közelében fekvő kisebb település veszítette el önállóságát, és csatolták a nagyobbakhoz. Az akkori törvény az ilyen településrészeken tette kötelezővé a részönkormányzat választását, elismerve, hogy az olyanoknak, akik korábban maguk igazgatták a sorsukat, joguk van bizonyos önállóságra. A törvényi szabályozás azóta jelentősen megváltozott. Ma már nem kötelező, hanem csak lehetőség a részönkormányzat alakítása. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megalakulásakor, Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásakor úgy döntött, hogy ezt a lehetőséget megadja az 1970-es években Szegedhez csatolt településrészeknek, elismerve, hogy az ott lakóknak létezik egyfajta közösségi tudata, működnek az egy helyen élőket összetartó erők. Két dologban azonban változtatásokat vezetett be. Az egyik az volt, hogy a testületek létszámát csökkentette, míg a másik, hogy megváltoztatta a jelölés módját. A korábbi jelölőgyűlés helyett, az elmúlt évben lezajlott választások mintájára, a jelölőíveken adott támogatói aláírások gyűjtését írta elő a településrész lakói között. Ezzel azt kívánta elérni, hogy bővüljön azok köre, akik élhetnek ezzel a jogukkal, hiszen a korábbi módszerrel könnyen vissza lehetett élni. A jelölőgyűlés időpontjának kijelölésével manipulálni lehetett a résztvevők körét, gyakran kizárva az aktív dolgozók jelentős részét jogaik gyakorlásából. Az írásbeli jelölésre az újságban kétszer is meghirdetett péntek délutáni, és szombat délelőtti több órás időszakok ezt igyekeztek kiküszöbölni.

Szőregen végül a választók 12 főt jelöltek a 6 helyre, és a jelölést lebonyolító városi hivatalnokok becslése szerint, a korábbi jelölőgyűléseken résztvevők létszámának kb. a háromszorosa támogatta a jelölteket. Dr. Botka László polgármester úr a jelölések száma alapján sorrendbe rakott jelöltek közül az első hatot terjesztette be a február 13-i Közgyűlés elé megválasztásra. A jelölteket a Közgyűlés egyhangúlag megválasztotta. Szőreg részönkormányzatának tagjai tehát Becsey Mária, Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, Kovács Bertalan, Matovics Dávid, Móriczné Narancsik Hedvig és Tóth Tamás. Meg kell említenem ugyanakkor, hogy a 12 jelölt közül 1 fő, annak ellenére, hogy a harmadik legmagasabb jelölési számot kapta, foglalkozása miatt nem válhatott a testület tagjává, mivel Lengyel Tibor köztisztviselő. Természetesen, ahogy a többi, a testületbe be nem jutott jelölt esetében, az Ő munkájára is számítunk! A jelölés részletes eredményeit Szeged MJV Önkormányzatának honlapján, a február 13-i közgyűlés előterjesztései között megtalálhatják (https://eservices.szeged.eu/eku/ules.php?id=2360). A megválasztott tagok letették esküjüket. Rövidesen megalkotjuk a működési szabályzatunkat, és üléstervünket. Kérem Önöket, hogy keressék Őket problémáikkal, javaslataikkal!

A fent már említett Közgyűlésen elfogadtuk Szeged MJV költségvetését is, amiből két, a szociális ellátást érintő tételt szeretnék kiemelni. Szegeden senki nem fog elesni a korábbi olyan szociális ellátási formától, amelyet a Kormány márciusi hatállyal megszüntetett, mert 400 millió forintot terveztünk be erre. A másik azokon a gyermekek igyekszik segíteni, akiknek fő táplálkozási forrása az iskolai étkeztetés, azzal, hogy kiterjesztettük az ellátásukat a nyári szünidőn kívül az őszi, téli és tavaszi szünetek idejére is.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszöntsek minden Szőregen élő nőt. Kérem, fogadják szeretettel azokat a virágokat, amelyek Polgármester úr nevében kerülnek szétosztásra.

Várom Önöket az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulójáról szóló helyi megemlékezésre!

Dr. Berkesi Ottó önkormányzati képviselő
tel.: +36 20 295 66 21 • E-mail: berkesi.otto@szeged.eu