Tisztelt Szőregiek!

Majális, két Szőreget érintő közgyűlési döntés, a Rózsaünnep végleges programja. Ezek határozták meg a májust!

Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik részt vettek a majális megszervezésében, lebonyolításában, azoknak akik eljöttek, főztek és élvezték a programokat. Szép számban voltunk! Külön köszönetet érdemel a Tömörkény István Művelődési Ház vezetője, Ágó Rita és munkatársai: Tolnainé Lipcsei Anita, Kákonyi Ferenc, Bereczki Károly és Csonka Imre. Már nem először bizonyították számomra, hogy értik, szeretik munkájukat!

A május elejei Közgyűlés rendezte a Szerb és a Magyar utca sarkán, a csempebolt előtti terület jogi helyzetét azzal, hogy ideiglenes zöldség és gyümölcselárusító hellyé nyilvánította. Ezzel elhárult az a veszély, hogy az ott lévő, minden jogalap nélkül elhelyezett asztalok elszállításra kerüljenek jogos tulajdonosuk által. Megteremtődött egyúttal annak a lehetősége is, hogy a szőregi lakosok egy viszonylag egyszerű bejelentési eljárás után – amelyet a szőregi kirendeltségen is kezdeményezhetnek – árusíthassák a saját kertjükben megtermelt termékeiket.

Felhívnám egy másik, látszólag apróságra is a figyelmüket. Ha megnézik, a Szőregi Regélő jelen számának ún. „impresszumát”, akkor abban megjelent egy ISSN szám, ami azt jelzi, hogy megszüntettük azt az állapotot, hogy az elmúlt években a kiadványból nem, vagy hiányosan érkeztek meg az Országos Széchenyi Könyvtárba az ún. köteles példányok, amit minden, 50-nél több példányban megjelenő kiadvány esetében meg kell küldeni. Ezzel párhuzamosan gondoskodtunk arról is, hogy ezentúl 27% helyett, csak 5% ÁFÁ-t fizessünk utána. Ez komoly megtakarítást jelent.

A hónap folyamán elbírálásra kerültek a Szeged Megyei Jogú Város által kiírt pályázatok is. Ismereteim szerint a focicsapat kivételével valamennyi pályázónk nyert. Kívánom, hogy vegyék jó hasznát a nyert pénznek, és járuljanak hozzá Szőreg életéhez! A Rákóczi SE focicsapata mellet szinte minden szegedi focicsapatot hasonlóan ítéltek meg. A Közgyűlés többsége jelezte, hogy érti a problémát, de még nem tud jó megoldást rá. Szerintem helyben is kellene találnunk segítséget, szponzorokat az egyébként, különösen az utánpótlás területén kiemelkedő, elkötelezett munkát nyújtó közösség számára!

Sajnos voltak más olyan események is, amelyek nem adtak okot felhőtlen örömre. Már az áprilisi számban jeleztem Önöknek, hogy baj lehet a szőregi gyermekorvosi rendelés fenntartásában. Zlatarov doktornőnek köszönet jár sok évtizedes önfeláldozó munkájáért, amit a közösségnek nyújtott. Sajnos az Ő egészségi állapota nem tette lehetővé, hogy tovább folytassa a praxisát. Így is a lehető legtovább halasztotta nyugdíjba vonulását, hogy időt adjon a lehetséges utód megtalálására. Sajnos ez annak ellenére sikertelen volt, hogy Szeged MJV többször is, teljesen ingyen hirdette meg a praxist. Az eredmény szerint Magyarországon ma nincs olyan szakképesítéssel rendelkező gyermekorvos, aki el akarna foglalni egy olyan körzetet, ahol az első év alatt a fizetése mellett a rendelő feltartásához is milliókkal járulna hozzá az Egészségügyi Pénztár. A Humán Szolgáltató Iroda és vezetője mindent megtett, hogy ez ne következzen be. Személyesen is igyekeztem a kapcsolataimmal segíteni. Ennek ellenére más lehetőség nem állt a Közgyűlés előtt, hogy a körzetet felossza az újszegedi Korondi utcában működő három orvos között.

Sajnos vannak olyan politikai erők, akik ezt a helyzetet teljesen felelőtlenül kihasználni igyekeztek, és aláírásgyűjtést kezdeményeztek. A Jobbik roppant büszke volt arra, hogy egyedül az ő képviselőjük szavazott a Közgyűlésben arra, hogy ne osszuk fel a területet a három doktornő között, és így a szőregi gyerekek maradjanak ellátatlanul, orvos nélkül. Megvallom, nem is vártam ennél többet tőlük.

A másik aláírásgyűjtést M. E. szőregi lakos kezdeményezte, akinek indulatát teljes mértékben megértem. El kell azonban mondanom, hogy a bölcsőde családi napján nekem és valószínűleg több ott lévő szülőnek is egy olyan „összeesküvés elméletet” fejtett ki, amelyik egyrészt nyilvánvalóan nem az Ő fejében született meg, másrészt egy józanul gondolkodó ember számára nevetséges. Úgy gondolom, hogy ez nem véletlenül nem jelent meg a sajtóban, hiszen kiötlői nem akarták, hogy lelepleződjenek, kiderüljön, hogy ártatlan, jó szándékú embereket tévesztenek meg, és használnak fel céljaik eléréséhez. Ami az aláírásgyűjtést illeti, ha ettől lenne gyerekorvosunk, én magam kezdeményezném!

Szólnom kell arról a szórólapról is, amelyet Balla doktornő juttatott el a szőregi postaládákba. A doktornő megkeresett, hogy szívesen helyettesítené Zlatarov doktornőt napi egy órában. Ez azért nem volt valós megoldás, mert a praxis üres, így nincs kit helyettesíteni. Szeged MJV azonban kész Őt abban segíteni, hogy azok, akik Őt kívánják választani, ne kerüljenek hátrányos helyzetbe, ezért a Humán Szolgáltató Irodán keresztül felajánlotta Neki, hogy a Szerb utcai rendelőben megürült helyiséget bérleti díj fizetése nélkül használhatja, ott rendelhet. A doktornő a lehetőség megfontolása után, végleges választ ígért.

Tisztelettel:

Dr. Berkesi Ottó önkormányzati képviselő
tel.: +36 20 295 66 21 • E-mail: berkesi.otto@szeged.eu