Tisztelt Szőregiek!

Szeretném megköszönni, hogy a többség bizalma alapján, a következő öt évben én képviselhetem Önöket. Rövidesen sor kerül a részönkormányzat megválasztására, a fogadóóra időpontjának kijelölésére. Örömmel fogadom, ha véleményükkel, elképzeléseikkel megkeresnek, vagy közös feladataink elvégzéséhez tettekkel is hozzá kívánnak járulni. Ezért szeretném tudatni, hogy a Közgyűlés első ülésén a kötelező napirendi pontok után döntött a város 2014-20 közötti időszakra vonatkozó, Integrált Területi Programjáról. A program fedezetéül a Város számára közvetlenül biztosított EU-s fejlesztési források szolgálnak.

Az első kulcsprojekt a déli híd megépítése, ami alapvetően befolyásolja a Tisza innenső partján lévő városrészek életét.

Az „Energetikai programcsomag” lehetőséget ad az óvodák, és bölcsődék energetikai korszerűsítésére.

A „Vonalas infrastruktúra” csomag a tömegközlekedési megállóhelyek rekonstrukcióját és a belterületi csapadékvíz hálózat fejlesztését teszi lehetővé.

A „Közösségi, társadalmi projektek” című csomag több alprogramja segíti a helyi hagyományok ápolását, közösségek építését, de lehetőséget ad bölcsődei bővítésre, és az orvosi rendelők tárgyi feltételeinek a javítására is.

Ahhoz, hogy a lehetőségeket Szőreg jól kihasználja, jól előkészített, konkrét célokat tartalmazó programokat kell kidolgoznunk. Kérem tehát, hogy a projektek előkészítéséhez mindenki képességei, lehetőségei szerint járuljon hozzá!

dr. Berkesi Ottó önkormányzati képviselő
Telefon: +36 20 295 6621 • e-mail: berkesi.otto@gmail.com