Az előző számban ígéretet tettem arra, hogy a mindannyiunkat érintő körforgalommal kapcsolatban tájékoztatom Önöket. Az illetékes hatóságok tájékoztatása szerint az M43-as autópálya befejezése után kezdenek majd a körforgalom kialakításához.

Sajnos nagyon sok belvíz sújtotta terület van Szőregen is. Ezzel a problémával – négyszemközti beszélgetések alkalmával, illetve fogadóóráimon – nagyon sokan fordultak hozzám. A károsultak a következő telefonszámokon tehetnek bejelentést: Szegedi Vízmű: 62/420-155; Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft: 62/777-241 vagy 62/777-222; Tűzoltóság: 105; Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala: 62/564-364; végezetül egy zöld szám: 06-80/820-302. Nagyon fontos, hogy mindannyian figyeljünk oda a házunk előtt található vízátfolyók, áteresztő csatornák tisztaságára, hogy ne akadályozzuk a víz útjának szabad folyását. Kérem Önöket a fokozott figyelemre, hiszen a vízmentesség mindannyiunk közös érdeke! Bejárásom folyamán Szőreg külterületén sajnos számos elhanyagolt csatornát találtam, amelyeknek mielőbbi tisztítását természetesen kértem az illetékes hatóságoktól.

A Magyar Kultúra Napja kapcsán szervezett programokhoz Szőreg is csatlakozott rendezvényeivel. A szőregi könyvtárban a kiváló néprajzkutató, egykori szőregi segédlelkész, Kálmány Lajos (1852–1919) munkáiból rendeztünk kiállítást.

A kiállításon Miklós Péter történész tartott megemlékező beszédet, ami után koszorút helyeztünk el a tudós segédlelkész plébánia épületén lévő domborművénél. A koszorút a Kálmány-emléktábla kezdeményezője, a kilencvenkettő éves Szarvas Béla atya (aki huszonöt éven át volt szőregi plébános) és Szőke Barnabásné, a Szőregi Baráti Társaság nevében helyezték el.

A „Temesvár képekben” című kiállítást Palánkai Tibor Ybl-díjas építész nyitotta meg a szőregi Tömörkény István Művelődési Házban. Megünnepeltük Péter László professzor – Szeged díszpolgára, Szőreg jeles lakója – nyolcvanötödik születésnapját.

Tavasszal szeretnénk megkezdeni városrészünk nevezetessége, a romtemplom felújítását, illetve állagának megóvását. Ehhez megtettem a szükséges lépéseket. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a közeljövőben árajánlatot tesz a rekonstrukcióra, s a leomló köveket – állapotuk megóvása érdekében – elszállította a raktárába.

Rózsavölgyi József