A hétvégén Szent Katalin napi búcsút tartottak Szőregen, vasárnap ünnepi szentmise keretében szentelték fel a közösség új orgonáját.

A Szent Katalin Napok keretében pénteken átadtak egy imaszobát a Tömörkény Művelődési Házban a Credo Ifjúsági Kör számára. A szoba falára került Kanalas István szőregi fafaragó keresztje, valamint a helyi Szent Katalin templom stációinak másolata.

 

Szoba az imádságnak

Rózsavölgyi József, Szőreg önkormányzati képviselője elmondta, jövő évtől kötelező lesz a hit- vagy erkölcstan oktatása az iskolákban, ennek kapcsán rendezték be az imaszobát. „Nagyon örülök ennek a kormányintézkedésnek, arra számítok, hogy az erőszak talán vissza fog szorulni. Tarthatatlan ugyanis, hogy olyan eldurvult világban élünk, melyben például megverhetnek egy tanárt az iskolában” – így a képviselő. Hozzátette: a szőregi iskolában van hittanoktatás, de az adottságok miatt más-más terembe kellett a gyerekeknek vándorolniuk. A képviselő kérésére az igazgatónő készségesen egy termet is biztosított, de ha ez nem lenne elég, lesz egy lehetőség arra is, hogy a közelben fekvő művelődési házban kialakított imaszobába átmenjenek a diákok, ahol méltó körülmények között mélyülhetnek el a hit dolgaiban.

 

Négyezer szentkép, 19. századi zsoltároskönyv

„A szőregiek régi vallási életének relikviái” címmel kiállítást is rendeztek, melyet Miklós Péter történész nyitott meg pénteken. A tárlat anyaga a helyiek gyűjtéséből, valamint a Somogyi-könyvtár dokumentumaiból állt össze, így láthatók például Kanalas István szőregi fafaragó vallásos tárgyai, többek között négyezer darabot számláló szentképgyűjteménye, vagy a Szőregi Rózsafüzér Társulat relikviái. A kiállítás legrégebbi darabja egy 1806-os református zsoltáros könyv, de az egyik tárlóban helyet kapott egy Kálmány Lajos néprajzkutató, egykori szőregi plébános által 1882-ben ellenjegyzett keresztlevél is. A megnyitó után Vass Erika néprajzkutató, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum vezetője tartott előadást a szőregi zarándokok legfontosabb úticéljairól Szeged-Alsóvárostól Csíksomlyóig.

 

Szent Katalin példája

A vasárnapi szentmisén a szőregi templom védőszentjére, Alexandriai Szent Katalinra emlékezett a közösség. Szent Katalin – hasonlóan az első századok mártírjaihoz – példát adott életével, hiszen figyelt lelkiismerete szavára, és abban Isten üzenetét ismerte fel – mondta el a prédikációban Serfőző Levente atya hitoktatási referens, egyetemi lelkész. Hozzátette: ma, a világ és a média keltette zajban nehezen tudunk elcsendesedni, hogy meghalljuk az Úr szavát, a jelenkor embere így veszíti el fokozatosan önmagát. A lelkész kiemelte: Szent Katalin önmagát áldozta fel azért, amit vallott – a szentek döntéseikkel is elöl járnak. Különösen aktuális ez a momentum is, hiszen ma nemcsak a hit, hanem a döntéseink válságát is éljük, nehezen hozunk életre szóló, hivatásszerű elhatározásokat – hangsúlyozta Serfőző atya. A döntés az Isten-kapcsolatunkból is hiányzik – Szent Katalin igent tudott mondani Istennek. Ahogyan az ő idejében a Római Birodalom nem tűrte a keresztényeket, úgy a mai világban is küzdenek a Krisztus-hívők. Ugyan ma értékeik miatt nem üldözik őket, de nem is fogadják el azokat.

 

Új orgonával a közösségért

A szentmise keretében megáldották a budapesti Julianus Tours által a közösségnek adományozott Jézus-képet, valamint az új orgonát. A hangszerhez Novák Lászlóné önkormányzati képviselő közbenjárására néhai Zombori János végrendeletében nyújtott kétmillió forintos segítséget, amit Rózsavölgyi József képviselői keretéből 300 ezer forinttal egészített ki. Az orgona alkalmas arra is, hogy jótékonysági hangversenyeket szervezzenek a templomban, melynek bevételeit a helyi Karitászon keresztül a rászorulóknak juttatják el – mondta el a szentmisén Gruber László szőregi plébános.

 Arany Mihály, szegedma.hu

szoreg.hu képtár