Beszámoló és tisztújító közgyűlést tartott a Szőregi Rákóczi Sportegyesület: Négy új elnökségi tag a sportegyesület vezetésében.

Az egyesület elmúlt évi eredményeiről, gondjairól Zsemberi István elnök számolt be, ismertetve a közeljövő elképzeléseit és a 2003. év költségvetés-tervezetét.

Az egyesület alapszabálya szerint lebonyolított nyugodt és alkotó légkörű közgyűlésen 45 fő vett részt. Az aktivitásra jellemző, hogy 11 egyesületi tag mondta el véleményét, javaslatát.

Egyik hozzászóló találóan jegyezte meg nem szerződtetett „zsoldosokra” van szükség, amatőr alapra kell helyezni a labdarúgást, s nagyobb gondot kell fordítani a tehetséges, helyi kötődésű fiatalok megtartására, a fenőtt csapatba történő beépítésére.

Alapvető feladat: az egység megteremtése az egyesület vezetésében, az érdekeltek összhangjának biztosítása; a működés pénzügyi feltételeinek megteremtése.

Jellemző adat a költségvetésből, hogy a CSLASZ költségek (tagdíjak, nevezési díjak, játék engedélyek, igazolási- és játékvezetői díjak) tervezett összege: 1.414.000 Ft. A célkitűzés nem lehet más, mint a biztos belül maradás a megye I. osztályban. A jelenlévők közül többen támogatásukról biztosították a vezetést, ki kell azonban építeni a helyi vállalkozókra, gazdálkodó szervekre épülő támogatói kört. Sajnos az egesület jelenleg is 480.000 Ft-tal tartozik a Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetségnek.

A beszámoló elfogadása után Vashegyi Attila, a jelölő bizottság elnöke, ismertette a bizottság javaslatait. A tagsággal történt előzetes konzultáció alapján az egyesület elnökének ismét Zsemberi Istvánt, vezetőségi tagnak a korábbi vezetésből Kiss Józsefet, Kéri Dezsőt, Kocsi Pált, Tóth istvánt, valamit új vezetőségi tagnak Csigér Lászlót, Iványi Aurélt, Lengyel Tibort és ifj. Móra Tibort javasolta a jelölő bizottság, miután a vezetőség tagjai előzetesen lemondtak tisztségükről.

A szavazás eredménye a jelölés alaposságát igazolta, a tisztségre javasolt személyeket a közgyűlés elfogadta. Köszönettel és elismeréssel szólt a közgyűlés a korábbi vezetőségi tagok: Füzesi Károly, Kasza László, Ragályi Tamás és Tóth Csaba munkájáról. A jelenlévők emléktárgyat vehettek át Zsemberi István egyesületi elnöktől.

A közgyűlés végezetül egy perces gyász-szünettel adózott az elhunyt Balla József olimpikon emlékének.