Az augusztus 20-i ünnepi szentmisét a szőregi római katolikus templomban a nemrégiben kinevezett Nagy Róbert plébános celebrálta.

Ünnepi oltár a szőregi templomban. Fotó: szegedma.hu

Ünnepi oltár a szőregi templomban. Fotó: szegedma.hu

A szentmise keretében a hívők Kadnár Viktória színművésznő tolmácsolásában hallhatták az ünnephez kötődően Szent István király intelmeit Imre herceghez, melyben a fő fejezetek a következők voltak:

 

  • a katolikus hit megőrzéséről,
  • az egyházi rend becsben tartásáról,
  • a főpapoknak járó tiszteletről,
  • a főemberek és vitézek tiszteletéről,
  • az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról,
  • a vendégek befogadásáról és gyámolításáról,
  • a tanács súlyáról,
  • a fiak kövessék az elődöket,
  • az imádság megtartásáról,
  • a kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről.

A plébános prédikációjában felhívta a hívek figyelmét, hogy Szent István király Imre herceghez intézett szavai mennyire érvényesek mind a mai napig is. Az intelmek betartása tartotta és tartja meg magyarságunkat, nemzetünket határon innen és túl. Végezetül Nagy Róbert megszentelte az új kenyeret, amelyet a szentmise végén Rózsavölgyi József önkormányzati képviselő úr a híveknek osztott szét.

szegedma.hu

Borítókép: Ünnepi oltár a szőregi templomban. Fotó: szegedma.hu