Változik az igényelhető támogatások rendszere – pozitív irányba. De döntött a kiosztható tűzifáról és a karácsonyi csomagokról is Szeged közgyűlése.

Március 1-jével szűntek meg azok az ellátások, amelyek alapján a rászorulók különböző támogatásokat igényelhettek az önkormányzattól. Ilyen volt a normatív lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás és méltányossági közgyógyellátás. Ezek helyett rendszeres települési támogatásként lakhatási támogatást, hátralékcsökkentési támogatást, valamint gyógyszertámogatást biztosít. De továbbra is lehetőség van – szintén rendszeres települési támogatásként – lakbértámogatást is igénybe venni azoknak, aki önkormányzati szociális bérlakásban élnek és a háztartás megfelel a rendeletben foglalt további feltételeknek. A fenti támogatásokra Szeged 400 millió forintot különített el a költségvetéséből.

 

Mi lesz másképp?

Az egymásra épülő segélyezési rendszer eddig is jól működött a városban, azonban a közgyűlés pénteki ülésén 28 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal egységesítette a lakhatáshoz, rezsi költségekhez támogatást nyújtó ellátások jogosultsági feltételeit. Botka László polgármester előterjesztésének elfogadása a következőket jelenti:

  • bővül a hátralékcsökkentési támogatásra jogosultak száma a bajba jutott családok lakhatásának megőrzése érdekében, azaz míg korábban 57 ezer forint egy főre eső jövedelemig volt adható támogatás, addig a pénteki döntés értelmében már 71 ezer 250 forintig lehet azt igényelni,
  • a lakbértámogatásnál a három havi lakbérnél nagyobb összegű lakbérhátralékkal rendelkező kérelmezőknek kötelező részletfizetési megállapodást kötni az IKV-val, annak teljesítését a cég három havonta ellenőrzi,
  • gyógyszertámogatási kérelmek benyújtásakor a korábbi közgyógyellátás vagy gyógyszertámogatás lejártának hónapja helyett már a korábbi ellátás megszűnését megelőző három hónapban be lehet nyújtani a kérelmet. Így a kérelmező hamarabb jut a megállapított pénzbeli támogatáshoz.

 

Gyermekjólét: új központok jönnek létre

Január elsejével egy idei törvénymódosítás miatt a családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat egyesül, és – így szól a törvény – „valamennyi polgármesteri hivatalt működtető település köteles család- és gyermekjóléti szolgálatot működtetni.” Azaz ez a feladat is Szegedre hárul. Csak hogy tudjuk, mit is jelentenek ezek a munkák: a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Tehát létrejön ez a központ, de nemcsak Szegeden lesz dolga: járásszékhelyi központként a hatósági feladatokhoz kapcsolódó gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális feladatok ellátása – utcai és lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális munka, készenléti szolgálat – tekintetében ellátási területe a járás lakosságára – Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván – kiterjed. De addig még bőven van tennivaló: legkésőbb október 31-éig felül kell vizsgálni a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést, majd november 30-áig dönteni kell a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról. Ha a jelenlegi intézményi kereteknek megfelelően ellátható a jövőben a feladat, a felülvizsgálatot akkor is el kell végeznie az önkormányzatnak. Többlettámogatásra itt nincs szükség, a teendő „annyi”, hogy Szegednek biztosítania kell a hatósági feladatokhoz kapcsolódó gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális feladatok ellátását.

 

Tűzifa, karácsonyi csomag: idén is kapnak a rászorultak

Elfogadta azt is a közgyűlés 19 igen, 0 nem és 10 tartózkodással, hogy a város a rendelkezésre álló összeg erejéig tűzifát biztosítson a szociális ellátásban részesülő, vagy szegregátumban élő személyek, háztartásoknak, továbbá, hogy az önkormányzat a karácsony előtti időszakban ajándékcsomaggal is támogassa a rászoruló személyeket vagy háztartásokat. Eldőlt az is, hogy a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság dönt majd mindkét kérdésben. A tűzifaosztásnál a rászorultság megállapítása érdekében pályázatot ír ki a bizottság, és dönt is azokról. A karácsonyi ajándékcsomagok kapcsolatban azok számáról és maximális értékéről, valamint az egyes javaslattevő szervezetekről, az általuk javasolható rászoruló személyek számáról döntenek majd. A szervezetektől beérkezett javaslatokat alapul véve a Humán Közszolgáltatási Iroda előterjesztése alapján a polgármester döntsön az ajándékcsomagokban részesülőkről.

szeged.hu

Borítókép: Fotó: szeged.hu