Az egyesület elnökségének kezdeményezésére önkormányzati képviselőnk szűkkörű szakmai tanácskozásra hívta meg Kohári Nándort, a sporttámogatások ügyében jártas képviselőt.

A tanácskozáson a sportegyesületet Tóth István elnök és Köteles Sándor, a gazdasági ügyekért felelős vezetőségi tag képviselte.

Az előadó hangsúlyozta, a szegedi történelmi klubok működőképességének fenntartása fontos célkitűzése a városnak. Ennek keretében az UTC, Tápé és a Szőregi Rákóczi SE működésére külön figyelmet fordítanak. A sportra felhasználható városi költségvetési keretek tárgyalása, jóváhagyása február 25-i közgyűlésben várható.

Biztosnak tűnik, hogy fennmarad z egyesületünk működésére korábban is rendelkezésre állt 1,5-1,8 millió Ft éves keret, melyből alapvetően a közüzemi számlák finanszírozása volt megoldott.

Ugyanakkor külön keret létrehozása is szerepel a tervek között hasonló összeggel, mely a fenntartási költségek fedezetét szolgálná. Előreláthatóan egyesületünk támogatása ezzel megkétszereződik. Ez kedvező változás.

A sport célú pályázatok monitorizálásához, benyújtásához is segítséget kíván nyújtani a sportbizottság. Jelenleg még kérdéses, hogy a Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség sportlétesítmény fejlesztéssel, beruházási keret biztosításával meghirdet-e pályázatot?

A látvány sportágak befizetendő társasági adóból történő támogatásának lehetővé tételét jogszabály írja elő, jelenleg az ügy EU-s felülvizsgálata van folyamatban. Öt kiemelt sportágat, közte a labdarúgást érintené. Kérdés az utánpótlás (megyei I. és II. osztály) hogyan részesülhet ezekből?

A helyi sportvezetők beszámoltak arról, milyen távlatos elképzeléseik vannak az egyesületi bevételek növelésére (tenisz- és lábtenisz pálya). Kulturált sportolásra alkalmas, rendezett körülményeket szeretnének véglegesen kialakítani.

Végezetül Rózsavölgyi József képviselő ígéretet tett, hogy a sportlétesítmény helyzetét (műszaki állapot, jogi helyzet) áttekinti, mert csak annak ismeretében lehet dönteni a felújítás, vagy esetleg a pálya más területén felépítendő könnyűszerkezetes – öltözők, fürdők, szertári szobákat magába foglaló – épület tervezése, majd kivitelezése ügyében.

L. L., Szőregi Regélő, 2011. március