Szőreg kapujának, a Hősök terének a térrendezésével kapcsolatban lakossági fórumot tartottak a művelődési házban, melyre az érdeklődőkön kívül Rózsavölgyi József képviselő meghívta Sz. Fehér Éva, városi főépítészt, Rácz Mária tervezőt, Priskin Zoltán építészt is. A nemzetközi kerékpárúthoz kapcsolódó projekt még csak vázlatterv formájában létezik, ezért is volt fontos meghallgatni a helybeliek javaslatait, észrevételeit.

Priskin Zoltán hosszasan ecsetelte a tervezett változásokat, szépítéseket, amelyek elsősorban a tér funkciójának megváltoztatását eredményezik. A kerékpárút mentén tervezik két pihenőhely és egy ivóvízkút kiépítését, ez utóbbi a tér melletti kibővített buszmegállónál kapna helyet. A park rózsakertté változna, a tér két végében kör alakú ágyásokat alakítanának ki, az emlékmű pedig, amely jelenleg 6 táblán 4 történelmi eseményről emlékezik meg, mostani formájában megszűnne és 4 fekvőkövön (párnakövön) elhelyezett 4 emléktábla előtt lehetne majd koszorúzni a jövőben.

A tér csúcsánál a körforgalom kiépítésével megváltozik a rend, a másik oldalon, a gazdabolt előtt pedig a mostani zsákutca helyébe egy szerviz utat terveznek az illetékesek, és a kerékpárforgalmat is erre terelnék. A körforgalom megépítésével megemelkedett a burkolat szintje, így a csücsökben található kereszt lesüllyedt, közelebb került a járda szegélyéhez. A terv szerint mintegy 2 méterrel arrább helyezik az út menti keresztet és a feszületet is befelé fordítják a fogadó tér irányába. Jelenleg kevés biciklitároló található, ezért az ABC elé újakat terveztek.

Rózsaszobrot a körforgalomba

A lakosság részéről a legtöbb panasz a körforgalom kiépítésére, az ingatlanok tövében, a házaktól 3 méterre közlekedő járművek okozta rongálásra, piszokra, zajra vonatkozott. Egyesek úgy vélték, semmi értelme a fórumnak, hiszen úgyis mindent eldöntöttek már az ő megkérdezésük, beleegyezésük nélkül. Mások a rendezetlen fákat és növényzetet kifogásolták, amire a tervező ígéretet tett, egyenként megvizsgálják a növényeket, és a beteg, korhadt törzseket, kiszáradt cserjéket kivágják, helyükre újakat telepítenek.

Egy másik felszólaló megjegyezte, minek terveznek kutat a buszmegálló mellé, amikor a kerékpárút másik pihenőhelyén, a malomnál már van egy. A 2,5 méter széles kerékpárút mintegy 11 centiméterrel kiemelkedik az útburkolat szintjétől, ezért egyesek azért aggódtak, hogy nem tudnak majd behajtani a saját ingatlanjukra. A tervező megnyugtatta őket, az út nem fogja akadályozni a kocsik behajtását.

Rózsavölgyi József hangsúlyozta, azért is jó a terv, mert részletekben lehet megvalósítani, ahogy a pénz érkezik. Péter László javasolta, hogy a makóiak mintájára (ahol egy stilizált hagyma látható) a szőregiek is helyezzenek el egy rájuk jellemző rózsaszobrot a körforgalom közepébe. Mindjárt ajánlotta is Tóth Sándor szobrász barátját, aki már el is készítette a terveket, és a szobor makettjét. Az idős művészt Nyíregyházán már felkérték hasonló munkára, készített el egy almát ábrázoló szobrot bronzból. A műalkotás 2 méter 20 centi magas, körmérete 6 méter 70 centiméter.

A főépítész alapjában véve jónak találta az ötletet, de a terv anyagi vonzatát mindenképpen meg kell vizsgálni. Csakúgy, mint a térrendezéssel kapcsolatos pályázati lehetőségeket és pénzügyi forrásokat.

tuti, szeged.hu

szoreg.hu képtár