A „nép tanítója”, Dr. Péter Lászlóné Lakatos Aranka példaként szolgálhat a mai pedagógusok számára. Kedvessége, munkássága, gyermekszeretete kiemelte őt pályatársai közül. 2005-ben hosszú betegség után hunyt el.

Szegény sorsból küzdötte fel magát. Édesanyja számos alkalommal elmondta: sok krumplipaprikást kellett megenniük, hogy taníttathassák őt és testvéreit. Már gyermekként babáival és az utca csöppségeivel játszott tanítósat. Leánylíceumba kerülésekor tagja lett az irodalmi szakkörnek, és verselemzésekben is jeleskedett. Ady Endre költészetét nagy hozzáértéssel elemezte. Harmóniumozott, zongorázott, majd 1946-ban népiskolai tanítói oklevelet szerzett. „Újszőregen kaptam állást. Negyedik osztály volt 50-60 diákkal. Olajos padló, szenes kályha, ilyenek voltak a körülmények. A gyerekek nagyon szegények voltak, de szerettük egymást. Színdarabokat tanultunk, és kirándulni jártunk. A tanári munkámhoz hozzátartozott a
kócos fejek fésülése, és hogy mosakodásra bírjam a nebulókat.”

Ezután került a szőregi Fabó iskolába, ahol elsős fiú osztályt oktatott és nevelt. Folyamatosan képezte magát. 1951-ben beiratkozott a pedagógiai főiskolára, magyar-történelem szakra, majd 1964-ben a szegedi egyetemre. 1954-ben általános iskolai, 1967-ben középiskolai tanári diplomát vett át.

Nyugállományba menetele után a következő év szeptemberében fájdalmas szívvel, könnyes szemmel nézte az iskolába vonuló diákokat. Egykori kollégái és tanítványai emlékezetében úgy maradt meg, mint egy nagyon aranyos, mosolygós, kedves, segítőkész tanítónő, aki szakmailag és emberileg is kiváló, igazi pedagógus volt. A szőregi és szegedi évek gyakorlatából fogalmazta meg tanári hitvallását, amely útmutató lehet minden pedagógus számára: „A gyereket szeretni kell! Fölemelni a lehajtottak fejét, beszélgetni velük, nevelni és oktatni őket!”

A mai tanulók számára örökérvényű üzenete: „Szeressétek szüleiteket, tiszteljétek tanáraitokat! A társadalmi élet szabályait mindig tartsátok be; olvassatok, és tudatosan készüljetek a felnőtt életre!”

Az egykori kiváló pedagógus, Aranka néni emlékére egy alapítványt hozott létre férje, Dr. Péter László irodalomtörténész, Szeged díszpolgára. Minden évben Aranka napon anyagi támogatást kapnak a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulói, akik kiemelkedő eredménnyel zárják tanulmányaikat. Ezzel a nemes gesztussal megkönnyebbítve több jó képességű diák továbbtanulását.

A Péterné Aranka Alapítvány elnöke, a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatónője, Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna köszöntő beszéde után kezdődött az az emlékezés, amely 2017. február 8-án, Aranka névnapon került megrendezésre. Az idei év különlegességét az adta, hogy egyben emléktábla leleplező összejövetel is volt. A műsorban felléptek: 2.a osztály, Kéri Dalma 7.a, Nyerges Virág 6.a, Patakfalvi Lídia 6.a és Ujhelyi Eszter 8.b osztályos tanulók. Felkészítő tanárok és kuratóriumi tagok: Bányainé Seprenyi Gabriella és Hegedűs György.

Immár 12. alkalommal, a 2005/2006-os tanév óta kerül sor a támogatás kiosztására. Eddig az iskola 19 volt tanulója részesült e támogatásban.

A Péterné Aranka Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy a 2016/2017-es tanév támogatottja: Kovács Kiara Klaudia 8.a osztályos tanuló.

Kerekes Pálné osztályfőnök jellemezte tanítványát és iskolai munkáját.

Aranka néni testvére, Dr. Lakatos Lajos beszédében meghatottan emlékezett nővérére, majd a kuratórium elnökével, Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsannával együtt átadta a Péterné Aranka Alapítvány idei díjazottjának az anyagi támogatást.

A terem névadójának, Aranka néninek bronz emléktáblájának leleplezése után egy kötetlen társalgásra került sor, ahol a korábbi díjazottak beszéltek a támogatás utáni életútjukról.

Gratulálunk az idei támogatottnak, Kiarának, és kívánunk sok sikert további tanulmányaihoz!

Hegedűs György, kuratóriumi tag

szoreg.hu képtár