A szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói a „Határtalanul” program keretében május elején tanulmányi kirándulást tettek Erdélyben és Székelyföldön. A tapasztalataikat témanap keretében osztották meg szőregi és szerbiai diáktársaikkal.

Az Emberi Erőforrás Minisztérium Támogatáskezelő Alap pályázati forrásának segítségével másodszorra utazhattak szőregi diákok Romániába, ahol a számos tantárgyat érintő tanulmányi kirándulás mellett a Csíkmadarasi Kiss Ferenc Általános Iskola tanulóitól új, közösségépítő, együttműködésre ösztönző játékos vetélkedőket sajátítottak el.

A pénteki témanap keretében a hetedikes tanulók csoportokba szervezték az iskola alsóbb osztályait és a Csíkmadarason elsajátított játékos szemléletű csapatversenyek keretében ismertették meg iskolás társaikkal a közösen gondolkodást, az egymásra figyelést és az együttműködés fontosságát.

A Kossuth Lajos Iskolával évek óta szoros kapcsolatot ápoló temerini és sirigi diákok is részt vettek a témanapon, a szőregiek így már szerb társaikkal is megoszthatták a Csíkmadarason tanultakat.

A témanap zárásaként sor a három iskola csapatai egy mini Jadzsent tornán is részt vettek.

szoreg.hu képtár