Harmincnyolc szőregi lakos levélben tiltakozik a hulladékudvar megépítés ellen, amelyet a Csordalejáró út mellé terveztek. A helyi önkormányzati képviselő lakossági fórumot tart pénteken, hogy válaszoljon a kérdéseikre.

Lapunkban már írtunk arról, hogy hosszú évek óta megoldatlan a szőregi hulladékudvar ügye. Az uniós szabályok értelmében a régi szeméttelepeket be kell zárni, hulladékudvart és gyűjtőszigetet kell létesíteni, és be kell vezetni a kötelező hulladékszállítást is a településeken.

A szőregi hulladékudvar megépítéséhez a megfelelő területet hét évig kereste a szegedi önkormányzat. Eddig több mint tíz területet jelöltek ki, de a terv megvalósítása minden alkalommal meghiúsult. Az 1999-ben elkezdett uniós ISPA-projekt végére 2006. decemberében tesznek pontot: addigra át kell adni a szőregi hulladékudvart is.

A szőregieknek jelenleg Sándorfalvára kell hordaniuk a törmeléket, növényi gazt, tehát szükség lenne egy hulladéklerakóra –helyben. Szőregen azonban nem csitulnak az indulatok.

A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. kijelölte a hulladékudvar helyét, de most 38 szőregi lakos levélben tiltakozik megépítése ellen, a petíciót a polgármesterhez is eljuttatták. Botka László polgármester ismeri az ügyet, s a helyi képviselőt bízta meg azzal, hogy abban eljárjon. Iványi Aurél képviselő lapunknak elmondta: szeptember 24-én, pénteken este 6 órától lakossági fórumot tart a szőregi művelődési házban, melyre meghívta Szolnoki Lászlót, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. közterület-fenntartási igazgatóhelyettesét, hogy együtt válaszolhassanak a lakosság kérdéseire.

Ny. É.
Délmagyarország Online, 2004. szeptember 23.