A szegedi muzeum hosszú évtizedek óta végez Szeged környékén régészeti és kulturhistóriai szempontból is nagyjelentőségű ásatásokat, amelyeknek eredménye már igen sokszor keltett nemzetközi viszonylatban is feltűnést. Az utóbbi évek alatt Móra Ferenc ásatásai betetőzték ezt a régen folyó és most tervszerűvé tett munkát. A muzeum azonban igen nagy hátrányt szenved amiatt, mert az ásatások eredményéről a külföld hivatalos és hiteles tudósításokat nem kaphat, mivel a muzeum anyagiak híján eddig nem publikálhatta az ásatások eredményét. Ebben az évben a helyzet megváltozik, az év vége felé a muzeum kiadja első publikációját.

Móra Ferenc erről az elhatározásról a következőket mondotta a Délmagyarország munkatársának:

— A város hatósága előterjesztésemre ezer pengőt illesztett ebben az évben a muzeum költségvetésébe, hogy ezen a pénzen kiadhassuk a már régóta kiadásra váró publikációkat. Ezer pengő természetesen nem lesz elég erre a célra, de remélem, hogy sikerül még vagy ötszáz pengőt szereznem hozzá és ez az összeg már körülbelül fedezi a szükségletet. A füzet kvart alakú lesz, illusztrációs lábiákkal, a legmodernebb kiállításban adjuk ki, a szöveget német nyelven irjuk. így  azután csereviszonyban léphetünk a külföldön megjelenő tudományos munkák kiadóival, ami a  Somogyi-könyvtár szempontjából nagy előnyt jelent. A muzeum eddigi munkáját anyaggyűjtésnek tekintjük, amely nagyszerű eredménnyel járt, mert most bőven van mivel a tudományos világ elé lépnünk. De az eredmények publikálása tudományos kötelessége is a muzeumnak.

— Az első füzet valószínűleg októberben jelenik meg és a szőregi bronzkort ismertetjük benne. Ezt követni fogja még hét nagyobb ásatás anyaga és ha időm marad rá, akkor sort kerítek a Somogyi-könyvtár szakkörök előtt is ismeretlen kincseinek publikálására. Anyaga olyan sok van az intézetnek és a könyvtárnak, hogy legalább harminc évig nemokozhat gondot a téma.

Délmagyarország

Borítókép: Forrás: Magyar Híradó 254. szám. A Szőregi bronzkori temető ásatásai. 1928. december