Az Országos Magyar Régészeti Társulat szombaton délután az Iparművészeti Muzeum előadótermében felolvasó ülést tartott, amelyen Móra Ferenc, a szegedi muzeium igazgatója a szakkörök előtt eddig még nem ismertetett ásatási munkálatokról számolt be, amelyeket az utolsó két cs félév alatt végeztetett.

A muzeum 1443 sírt fedett fel ezalatt az ld& alatt vagyis tizenkettőször annyit, mint az alapitásától számított 49 év alatt.

Szeged városa 18.000 pengőt áldozott erre a kulturmunkára.

Előadásának további során részletesen ismertette a 183 sírból álló szőregi korabronzkori temetőből kikerült rendkívül gazdag, 4000 éves anyagot, amely feltétlenül érdeklődésre számithat a tudományos világ részéről, mert

a magyar bronzbor kezdetét egészen uj megvilágításba helyezi.

A szegedi vasúti állomás közelében lévő Kundombon 253 sírt ásatott fel Móra igazgató, amelyek a hun—sarmata korból származnak és a férfi sírok páratlan gazdagságú ővgarniturákat adtak,
tűig a női sírokból uj tipusu ékszerek kerültek ki. Még ennél is gazdagabb leletekben a kiszombori népvándorláskori temető, 426 sírjában három nép temetkezett egymásra: a Krisztus utáni II. században a jazig, a VI. században a gepida és végűi a Szent László király idejebeli magyar. Mind a három nép sírjaiban

gazdag hagyaték

maradt, több eddig máshonnan nem ismert lelet.

Különösen figyelemreméltók a magyar sírokban nagyszámmal talált gyürük közül azok a pecsétgyűrűk, amelyeknek lemezében kiterjesztett szárnyú sas van bevésve. A pogányság cs kereszténység erős küzdelmének bizonysága, hogy még ezekben az időkben is voltak még pogány ritusu temetések, sőt

Móra Szent László érmével dotált lovassirt is talált.

Végül a hódmezővásárhelyi és nagyszéksősi ásatásokról számolt be Móra igazgató, aki kellemes és mindvégig nemcsak anyagánál fogva lebilincselő előadását vetített képekkel illusztrálta. A 108 darabból álló nagyszéksósi gazdag kincslektet pedig természetben mutatta be a közönségnek.

Délmagyarország

Borítókép: Forrás: Magyar Híradó 254. szám. A Szőregi bronzkori temető ásatásai. 1928. december