Mellékvonal Csongrád-Szentes és Újszeged-Makó között

Kettős szándékot sejt a Csongrád-Kistelek térség országgyűlési képviselője a január 23-án elrendelt vasúti forgalomkorlátozás mögött. Vincze László a vasúti mellékvonalak ügyében interpellált.

Az európai korridorvonalakon, mint például a Belgrád-Budapest pályán, illetve az országos törzshálózaton, így a Szegedet a fővárossal összekötő sínpáron közlekedő szerelvények nap mint nap több tízezer utast szállítanak. De mifelénk vasúti fővonalnak számít még a Makó-Tiszatenyő, valamint a Szeged-Békéscsaba közötti sínpár is. Azonban az ezeket kiegészítő vasúti mellékvonalak, így például a Csongrád és Szentes közötti, vagy az Újszegedtől Mezőhegyesig nyújtózva többek között Makót is érintő szárnyvonal sorsa időről időre kérdésessé válik. Január végén, mikor a MÁV Rt. egyik óráról a másikra leállíttatta a piros motorvonatokat, ismét föltámadt a félelem a kisebb, de vonattal is megközelíthető települések lakóiban, mert attól tartanak, hogy egyszer csak megszűnik ez a tömegközlekedési lehetőségük.

A csongrádi vasúti szárnyvonalon is megálltak a vonatok január 23-án 0 órakor, a MÁV Rt. vezérkarának döntése következtében. Akkor a kaotikus állapotok megszüntetése érdekében a térség országgyűlési képviselője, Vincze László táviratban kért gyors intézkedést a közlekedési minisztertől. Az azóta tapasztaltak alapján is gyanakvóan szemléli a MÁV Rt. vezérkara és a közlekedési minisztérium vasúti szárnyvonalakkal kapcsolatos intézkedéseit Vincze László, aki a szaktárcától máig nem kapott választ a táviratára. A honatya Csillag Istvánhoz interpellációt nyújtott be: „Meggondolatlan intézkedést hoztak, miniszter úr, avagy valamilyen hátsó szándék vezérelte a vidéki vasúti szárnyvonalak körül kialakult kaotikus állapotok előidézésében?” címmel. A képviselő egyfajta véleményfelmérést sejt a feltűnően gyorsan meghozott intézkedések mögött, hiszen a tengelyproblémákról a MÁV illetékes legfelsőbb vezetői is legalább két hónapja tudtak. Szerinte félő, hogy így – vitathatatlan indokot feltüntetve – felmérték, mely szárnyvonalak felszámolását lehet elfogadható társadalmi ellenállás mellett rövid időn belül tervbe venni.

A MÁV-nál nem sikerült olyan illetékest találnunk, aki a társaság mellékvonalak jövőjével kapcsolatos terveiről beszámolt volna. Az bizonyos, hogy az alacsony forgalmú, olykor csak néhány utast szállító járatok működtetése régóta veszteséges.

Morzsik János, Szögi Andrea
Délmagyarország, 2003. február 4.