Néhány héttel ezelőtt még a szőregi, Csordalejárónak nevezett út mellé tervezték megépíteni a hulladékudvart. Ez ellen tiltakozott néhány lakos, a vita tisztázására lakossági fórumot tartottak. Új döntés született: a hulladékudvar a kübekházi úton épül fel, s a beruházásra nem igényelnek ISPA-támogatást.

Az indulatoktól sem mentes lakossági fórumon mintegy háromszázan vettek részt, de a szőregi hulladékudvar viszontagságos előélete végül szerencsére megegyezéssel zárult. Öt év után ideje is volt pontot tenni az ügy végére.

– A hulladékudvart a kübekházi út mentén fogjuk megépíteni –mondta Szolnoki László, a környezetgazdálkodási kht. igazgatóhelyettese. –A terület nem ismeretlen számunkra, korábban arrafelé már terveztük az építést, aztán Szirovicza Ernő szőregi lakos telekfelajánlásával úgy tűnt, másik helyen tudjuk tető alá hozni a létesítményt.

A mostani, véglegesnek tűnő építési telket –egy szántóföldet –szintén egy szőregi lakos ajánlotta fel a lakossági fórumon: Ugray József gondolta úgy, hogy a területet átengedi az önkormányzatnak. Úgy tudjuk, jelképes összegért.

– Ezen a területen közvetlenül tudunk a kübekházi útra csatlakozni, így a szőregiek könnyen meg tudják majd közelíteni a hulladékudvart – összegezte Szolnoki. – A szomszédos tanyatulajdonosoknak sincs ellenvetése, így pontot tehetünk az ügy végére.

Korábban – éppen a szőregi viták miatt – aggályosnak látszott annak az ISPA-támogatásnak a megszerzése, amely kiköti, hogy 2006. december végéig Szeged környékén a kistelepüléseken fel kell építeni a létesítményeket. Szőregen 1999 óta több mint tíz területet jelöltek ki, de a terv minden alkalommal meghiúsult. Végül az a döntés született, hogy a szőregi hulladékudvart kiveszik az ISPA-programból, az adásvételi szerződés megkötését követően beadják az építési engedélyt, s az eljárás lefolytatása után azonnal megkezdik az építést. Már tavasszal átadják a szelektív gyűjtőudvart. A beruházásra valószínűleg állami támogatást vesznek igénybe.

Kérdésünkre, miért került ki az uniós csomagból a szőregi létesítmény, Szolnoki László azt válaszolta: a településen negyedévenként több száz köbméternyi szemét kerül a vadlerakóra, melynek eltakarítása tetemes költséget ró a környezetgazdálkodási kht.-ra. Ha korábban fölépül a hulladékudvar, mindenki jól jár.

Nyemcsók Éva
Délmagyarország Online, 2004. október 9.