Teljes körűen akadálymentesített, okmányirodai szolgáltatásokkal is rendelkező kormányablak kezdi meg működését holnap, július 3-án, az újszegedi CBA NOVA áruházban. Az új ügyfélszolgálat már 378 féle ügykörben látja el feladatát, mert holnaptól lép életbe az a kormányrendelet-módosítás, amely újabb 41 féle üggyel egészíti ki a Kormányablakok által ellátott feladatok sorát. Az NOVA áruházban négy munkaállomás és egy fotófülke várja mostantól az állampolgárokat, a TESCO Áruházban található kormányablakéval megegyező nyitva tartási rendben.

Bár hivatalosan csak egy hét múlva lesz a megnyitója, már most teljes körű szolgáltatással várja újszeged első kormányablaka az ügyfeleit. Az új ügyfélszolgálat teljesen akadálymentes, hiszen mozgáskorlátozottakat, vakokat és gyengénlátókat, valamint siketeket és nagyothallókat is ki tudnak szolgálni.

Nyitvatartási idő:

Hétfő: 7:00 – 17:00
Kedd: 8:00 – 20:00
Szerda: 8:00 – 20:00
Csütörtök: 8:00 – 18:00
Péntek: 8:00 – 20:00

A Kormányablakok által ellátott ügykörök július 2-től kezdődő bővülése egyébként három nagy állami feladat-ellátási területhez kötődnek: számottevő a fogyasztóvédelmi jellegű kérelmek intézésével kapcsolatos ügyek száma, megnövekedett azon ügykörök száma, amelyek a családtámogatási és társadalombiztosítási területhez tartoznak és vannak, amelyek a szociális és gyámügyeket érintik.

A CBA NOVA áruház kormányablakában már minden készen áll a holnapi nyitáshoz. A mai tesztüzem jelesre vizsgázott, holnaptól minden olyan ügy, amelyért eddig a Huszár utcai okmányirodát a Rókusi körúti, vagy a Rákóczi téri Kormányablakot kellett felkeresni, már itt is intézhető. Az ünnepélyes megnyitót július 10-én, pénteken, 11.00 órakor tartja a Csongrád Megyei Kormányhivatal.

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő új feladatköröket nevesíti:

A fogyasztóvédelmet érintő ügykörök

 • Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz (a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható bejelentés kivételével)
 • Ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
 • Felhasználó földgáz-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
 • Felhasználó vízközmű-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
 • Felhasználó villamosenergia-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
 • Felhasználó távhő-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
 • Általános kereskedelmi jogszabályok megtartásához, illetve panaszkezeléshez kapcsolódó kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
 • Ártájékoztatással összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
 • Fiatalkorúak alkohol-, dohány-, illetve szexuális termékkel történő kiszolgálása miatti kérelem, közérdekű bejelentés, panasz.
 • Üzleten kívül kötött szerződések alapján nyújtott szolgáltatások, illetve termékértékesítési tevékenység vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
 • Elektronikus kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
 • Hírközlési szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kérelem
 • Szavatosság és jótállás vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
 • Idegenforgalmi szolgáltatásokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
 • Szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződésekkel és azok alapján nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
 • Élelmiszerek jelölésével kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
 • Termékbiztonság vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

Családtámogatási és Társadalombiztosítást érintő ügyek

 • Rehabilitációs ellátás folyósításának szüneteltetésére irányuló bejelentés
 • Rehabilitációs ellátás újbóli folyósítása iránti kérelem
 • Rehabilitációs ellátás megszüntetése iránti kérelem
 • Rokkantsági ellátás megszüntetése iránti kérelem
 • Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem
 • Nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása iránti kérelem
 • Nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítása (rögzített nyugdíj) iránti kérelem
 • Saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem
 • Árvaellátás megállapítása iránti kérelem
 • Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem
 • Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem
 • Baleseti hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj) megállapítása iránti kérelem
 • Baleseti hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) megállapítása iránti kérelem
 • Baleseti hozzátartozói nyugellátás (szülői nyugdíj) megállapítása iránti kérelem
 • Rokkantsági járadék megállapítása iránti kérelem
 • Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem
 • Állapotrosszabbodásra hivatkozással baleseti fokozatnak megfelelő járadék megállapítása iránti kérelem
 • Baleseti járadék feléledésének a megállapítása iránti kérelem
 • Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem
 • Korhatár előtti ellátás megszüntetése iránti kérelem
 • Öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása iránti kérelem

Gyámügyi és Igazságügyi területhez tartozó ügyek

 • Gyermektartásdíj továbbfolyósítása iránti kérelem
 • Gyám, hivatásos gyám, családbafogadó gyám kirendelésére irányuló kérelem
 • Kérelem a szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatban
 • Családba fogadásra, illetve családba fogadás megszüntetésére irányuló kérelem”

szegedma.hu