Roskad a hó, dugulás szerencsére nincs

A szegedi csapadékvíz-elvezető rendszer állapota megfelelő, de homokzsákokkal, szivattyúkkal is készülnek az esetleges belvízveszélyre.

Bár az időjárás nem fenyeget nagy hóval vagy esővel, a belvíz elleni védekezéssel megbízott szakemberek az elmúlt napokban már végeztek a szegedi csapadékvíz-elvezető rendszer ellenőrzésének jelentős részével. A csatornákat üzemeltető Szegedi Vízmű Rt., a polgármesteri hivatal, valamint a Szegedi Közterület-fenntartási Kht. munkatársai azokat a területeket járták végig, amelyek hirtelen hóolvadás vagy nagy felhőszakadás után belvizes gócpontokká válhatnak. Eddig nyolc-tíz területet jelöltek meg. Többek között Tápé, Klebelsberg- és Kecskéstelep, Újszeged egyes körzeteiben lehet szükség fokozott intézkedésekre.

Nagy bajtól sehol sem kell tartanunk, mert a belterületi csatornahálózat tavalyi bővítése idején éppen a legveszélyeztetettebb területeken építettek szilárd burkolatú vízelvezetőket. Bánvölgyi Zoltán, a Szegedi Közterület-fenntartási Kht. munkatársa szerint azonban jobb időben megtenni minden lehetséges előkészületet.

Gondot többek között éppen az okozhat, hogy az új, kőlapokkal bélelt árkokból gyorsan folyik el a víz, így a főcsatornákban rövid idő alatt sok csapadék gyűlik össze. Ilyenkor szivattyúkkal emelik a vizet a Tiszába. Ha szükséges, homokzsákokkal magasítják a csatornák falát. Erre az esetre kétezer homokzsákot tárolnak a kht. raktárában.

A belvízcsatorna-hálózat bővítésének csak az első üteme zárult le, így még akadnak utcák, amelyeket elönthet a hirtelen jött csapadék, mert a régi árkok nem bírnának a nagy vízzel. E helyeken gödröket ásnának, s azokba vezetnék az esőt, hólét, majd szippantóautókkal ürítenék ki a vízfogó vermeket.

A szakemberek részletes védekezési tervet dolgoztak ki. Ha kevés lenne a szivattyú, teherautó vagy más munkagép, külső vállalkozók állnak készen a segítségnyújtásra.

Az eddig szemügyre vett árkok és átereszek többsége megfelel a követelményeknek, a fönnmaradó néhányat pedig hamarosan megtisztítják. Az időjárás egyelőre a kezünkre játszik: folyamatosan olvad, az árkokban már összeroskadt a hó, dugulást sehol sem tapasztaltak.

Belvizes panaszokkal a vízmű diszpécserszolgálatának 62/420- 155-ös telefonszámát hívhatják föl az érintettek.

Nyilas Péter
Délmagyarország, 2003. január 27.