Szent Katalin most már a templomra tekint

Sipos István szőregi vállalkozó adományaként szobrot állítanak Szent Katalinnak, a település védőszentjének.

A halottak napjára ledöntött feszület miatt bánkódó szőregiek szomorúságát a karácsonyi ajándékként érkező Szent Katalin- szobor fölállítása űzheti el. A település védőszentjének fából faragott szobrát egy helyi vállalkozó, Sipos István hozta a kárpátaljai Beregszászról, ahová üzleti és baráti kapcsolatai is fűzik.

A szoborállítás gondolata még ősszel, egy baráti beszélgetésen vetődött föl. Sipos István Újhelyi István országgyűlési képviselővel egyetértett abban, hogy Szőreg már-már elfeledett védőszentjének emlékét méltó módon őrizné egy őt ábrázoló műalkotás.

Sipos István Beregszászon megbízta Zsabeg Miklós fafaragó művészt, aki elkészítette a vértanú szobrát. A fején koronával ábrázolt szent egyik kezében olajágat, másikban kereket tart – utalván halálának körülményeire: Katalint kerékbe törték. A talapzaton Szőreg címere is látható.

A szobor Sipos István adománya. A műalkotás helyének kialakítási költségét képviselői alapból fedezték, remélve, hogy a lokálpatrióta vállalkozó példáját mások is követik majd, s aki teheti, áldoz lakókörnyezete gazdagítására.

Szent Katalin szobrát a szőregi katolikus templommal szemközt található plébánia előtt helyezik el. A védőszent az 1816-ban befejezett templomra néz majd.

A szobrot advent utolsó vasárnapján, a délelőtt 9 órakor kezdődő szentmise után szenteli meg a misét celebráló Gyulay Endre szeged–csanádi megyés püspök.

Nyilas Péter
Délmagyarország, 2002. december 20.