Nyugdíjasok írásban kérjék a fizetési kedvezményt!

A hulladékszállítási díjból éves és nyugdíjaskedvezményt is kapnak az arra jogosultak.

Idén is kedvezményeket kaphatnak a hulladékszállítási díjból a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. ügyfelei. A szemétszállítás bruttó havi díja 1063 forint. Fontos kikötés, hogy díjmérséklést csak az kaphat, akinek nincs hátraléka, azaz nem maradt el a szemétdíjfizetéssel.

Azok, akik január 31-éig befizetik az egész évre szóló összeget, a szemétdíj 10 százalékát takaríthatják meg. A nyugdíjasoknak 54 százalékos kedvezmény jár, tehát a jogosultakat csupán a szemétdíj 46 százaléka terheli. Ha a nyugdíjas ügyfél egészben kifizeti az éves díjat, akkor nyugdíjaskedvezménye mellé még a 10 százalékos mérséklés is jár. A kedvezményekről, amint a hulladékszállítás díjáról is, a városi közgyűlés határozott.

A tapasztalatok szerint sokan nem tudják még, hogy a kedvezményt írásban kell kérni: a kht. nyilvántartásból ugyanis természetesen nem deríthetők ki az ügyfél családi körülményei, egészségi állapota, s egyéb olyan tényezők, amelyek alapján jogosult lehet a díjmérséklésre.

A levelet, amelyben a személyi igazolvány másolatát és nyugdíjastörzsszámot is mellékelni kell, a kht. címére (6728 Szeged, Városgazda sor 1.), küldjék. A kht. ügyfélszolgálati irodájába (Szeged, Stefánia 6.) személyesen is bevihetik az írásos kérelmet, illetve az ott kapott nyomtatvány kitöltésével elintézhetik az ügyet.

Kedvezményt kaphat a 60. életévét betöltött, egyedülálló nyugdíjas; az önálló háztartásban élő házaspár, illetve az élettársak, ha egyikük 70, másikuk 60 éven felüli.

Ugyancsak jogosult az 54 százalékos engedményre az a 60 éven felüli személy, aki önálló jövedelemmel (kereset, nyugdíj stb.) nem rendelkező hozzátartozójáról gondoskodik. A rendelet a hadirokkantak és hadiözvegyek számára is biztosítja a kedvezményt.

A rokkantnyugdíjasok közül az I. és II. csoportba tartozók kérhetik a díjmérséklést; a III. rokkantsági fokozatba soroltak nem tartoznak kedvezményezettek körébe, mert a rendeletalkotó szerint ők, ha korlátozottan is, de munkaképesnek tekinthetők.

A hulladékszállítási díj fizetéséről részletesebb fölvilágosítást az ügyfélszolgálati iroda telefonszámán (468-401 és 424-098) kérhetnek az érdeklődők.

Nyilas Péter
Délmagyarország, 2003. január 17.