Rózsavölgyi József, Szőreg önkormányzati képviselője egyéni képviselői indítványt nyújtott be a 2014. május 5-i közgyűléshez, amelyben kérte képviselőtársainak hozzájárulását a Szőregi út és a Thököly út kereszteződésében lévő körforgalomban felállítandó „Huszárlány” szoborhoz.

Ebben az évben lesz a szőregi csata 165. évfordulója, melynek következtében Szeged-Szőregnél a Dembinski vezette csapatok vereséget szenvedtek. A csata több emberéletet követelt, köztük nőkét is.

Mint ismeretes, a nők sokszor segédkeztek a fronton kórházakban, sebesülteket ápolva. Kevésbé tudjuk azonban azt, hogy bizony nemcsak a betegellátás terén találkozhattunk nőkkel, hanem a csatamezőn harcolva is. Pontos számokat a történészek sem tudnak, hiszen álruhában, álnévvel léptek a seregbe. A bátor, hősiesen helytálló katonanők teljesítményét még a férfi többségű történésztársadalom is elismeri.

Az Akadémia Kiadó gondozásában megjelent Elbeszélések 1850 című kötet hasábjain olvasható az alábbi: „Szegeden lehetett látni a Bocskai-huszárok között egy szép, fiatal barna lyányt, hajdú lyány volt, már akkor őrmesteri rangot viselt, a szőregi csatában elesett […]”. Erdei Gyula tanár megtalálta a levéltárban a honvédsereg 1867-ben összeállított névjegyzékét, melyben szerepelt egy hajdúszováti születésű, 18 éves hajadon, Szalóki Zsuzsánna, akit 1849. március 29-én avatták az 52. zászlóalj tisztjévé, Gál Lajos néven.

A bécsi légióban szolgált egy 23 éves, Ligeti Kálmán nevű tiszt. 1853-ban kísérelt meg öngyilkosságot a laktanyában, ekkor derült ki, hogy valójában nő, Pfiffner Paulina. Bányai Júlia, aki Bányai Gyulaként jelentkezett katonának, szintén a fronton harcolt. Kitűnő francianyelv-tudását felhasználva kémkedett is a szabadságharc idején. Érdemei elismeréseként Bem József századosi ranggal tüntette ki az asszonyt, aki a világosi fegyverletétel után Törökországba emigrált.

A bécsi forradalomban harcolt Lebstück Károly néven Lebstück Mária honvéd főhadnagy. A csatában megsebesült, ekkor derült ki női mivolta. Kémnek hitték, halálra ítélték, azonban Kossuth közbenjárására végül szabadon engedték. Rendkívüli bátorságáról tanúskodó hadtetteiért aranykardbojttal tüntették ki, és főhadnagyi rangot is kapott. Férjének, Jónák Józsefnek családja őrzi a mai napig arcképét. Kardját és életrajzát a Hadtörténeti Múzeum számára a család átadta. Újpesten, a Csokonai utca 4. szám alatt élt, mely ház falán emléktábla, illetve Újpesten utca is őrzi nevét. Huszka Jenő „Mária főhadnagy” című operettjével tisztelgett előtte. A forradalom hősnőiként emlegetik még Csizmárovics Máriát, Jagelló Apollóniát, Megyesi Karolinát, Nyári Marit, Szentpály Jankát és Vida Annát is.

Ma már Európában, így hazánkban is elfogadottnak számít a női jelenlét a seregben. A magyar honvédség kötelékében állók 16 százaléka nő. Előttük, illetve az 1848-49-es forradalom és szabadságharc bátor hősnői és hősi halált halt huszárlányai előtt is szeretnék kifejezni tiszteletüket a szőregiek a „Huszárlány” szobor kihelyezésével.

* * *

Fotó: szegedma.hu

Fotó: szegedma.hu

Igaz, a helyi sajtó „Fordítva ül a lovon a képviselő” című cikkében kifogásolta, hogy a képviselő a közgyűlés engedélye nélkül akarja kihelyezni az emlékművet. Ezzel szemben elmondható, a képviselő olyan irányban üli meg azt a lovat, ami előreviszi a településrész fejlődését. Hosszú sorokban lehetne felsorolni azokat az elért eredményeket, amik 3,5 éve Szőregen történtek. Járdák és buszmegállók felújítása, gyalogos-átkelőhely létesítése, Emese-kút, Lány rózsákkal szobor, műfüves futballpálya, Gulácsy-park fejlesztése – Sándor Csikar-kút – ez csak néhány azok közül, amelyek megvalósultak a városrészben Rózsavölgyi József képviselősége alatt.

„Miután a közgyűlés döntött a költségvetésről, majd elosztották a képviselők között a rendelkezésre álló összeget, összehívtam a részönkormányzati tagokat, akikkel közösen kijelöltük és elosztottuk azokat a feladatokat, amelyeket meg kívánunk valósítani a jövőben.

A részönkormányzat által jóváhagyott költségvetési tervezetet a pénzügyi bizottságnak is benyújtottuk. Ennek ez a szabályszerű menete. A közgyűlés elfogadta a Huszárlány szobor kihelyezését, a 28 szavazóból 26 igen és 2 tartózkodás mellett. A részönkormányzat jóváhagyása nélkül a közgyűlés nem fogadhatna el semmilyen indítványt. Szabályszerűen jártunk el.

A Huszárlány szobor esetében is így történt, sőt, a képet, illetve a grafikát, amit hiányoltak, elvittem a kulturális bizottságnak, továbbítottam a Budapesti Lektorátusi Hivatalhoz, a Főépítészi Hivatalba, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek, a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek, és eljuttattam a Városüzemeltetési Irodához is.

Természetesen a közgyűlésen is bárki, aki kíváncsi volt rá, megtekinthette volna a Huszárlány szobor rendelkezésre álló dokumentációját, hisz bent volt teremben. Ezek után döntse el mindenki, hogy ki ül fordítva a lovon!” – nyilatkozta Rózsavölgyi József.

szegedma.hu

Borítókép: Fotó: szegedma.hu