Az Alexandriai Szent Katalin római katolikus templom felszentelésének 200. évfordulóját ünnepelték a védőszent neve napján a szőregiek, mely alkalomból szentmisét tartottak a városrészen. Gyulai Endre nyugalmazott megyés püspök arra kérte a híveket, gondoljanak azokra, akik az évszázadok alatt megfordultak az imádság házában.

A szőregi templomot 1816. november 25-én, Katalin napján szentelték fel. Az elmúlt két évszázad alatt több jeles eseménynek is otthont adott a kis dombon található, többször is felújított templom, például a Magyarok Nagyasszonya ünnepén Böjte Csaba mutatott be itt szentmisét, ugyancsak a 200. évforduló alkalmához kapcsolódóan. Az évforduló napján Gyulay Endre nyugalmazott megyés püspök celebrált szentmisét, ahol arról értekezett, milyen jelentést hordoz magában a templom, s miként lehetnek méltók ma a szőregiek védőszentjükhöz.

A templom találkozóhely Istennel, az imádság háza – ezzel a gondolattal vezette fel a szentmisét Gyulay Endre, aki szerint az áhítat, a csend, a tisztaság és az oltári szentség átjárta helyen lehet kapcsolatba kerülni Jézus Krisztussal. Mint mondta, a templomba leggyakrabban rokonokkal, családtagokkal, betegekkel és bűneikkel érkeznek a hívek, akiket már az épület magassága és elhelyezkedése is arra sarkall, hogy Istenre szegezzék tekintetüket. Bárkivel is lépjék át a templomajtó küszöbét – folytatta – a közösség egy szív, egy lélekké válik, hiszen a céljuk azonos: kapcsolatba szeretnének lépni Istennel.

Emlékeztette az egybegyűlteket, Jézus Krisztus a kereszten Isten kezébe ajánlotta a lelkét, hogy irgalmazzon az embereknek, a szentmise pedig az az alkalom, amikor a hívek magukhoz vehetik Krisztus testét. “Isten erejével lehet becsületesnek maradni” – folytatta a gondolatot, hozzátéve, 200 évvel ezelőtt a szőregi templom építői is jól tudták ezt.

Gyulay Endre ismertette Alexandriai Szent Katalin történetét is, aki a tudományt állította a hit védelmének szolgálatába, a császár azonban nem tűrhette meg misszióját, így lefejeztette. “Ismerni a hit igazságait és tanítani a többieket, a családot, a gyerekeket, az unokákat és élni a becsületes emberek életét olyan hűséggel, olyan becsülettel, ahogyan felebaráti szeretetben, mint ahogyan Isten teremtette. Mint nála és annyi más szentnek az életében.”

A nyugalmazott megyés püspök arra kérte a híveket, legyenek méltóak a 200 éves szőregi templomhoz, s kérjék az Istent, térjenek be azok is a falai közé, akik még nem krisztushívők. “Legyen ez a nap ünnep a számunkra. Az ünnepből tanulni kell, hogy lelkileg is hogyan kell megbecsülni a templomot, szereti Istent, szeretni egymást” – zárta gondolatait.

A szentmisét követően Miklós Péter történész, a hódmezővásárhelyi Emlékpont igazgatója és Polner Zoltán néprajzi gyűjtő, újságíró mutatták be legújabb köteteiket. Miklós Pétert két éve kérte fel Rózsavölgyi József, a Fidesz-L.É.T.-frakció önkormányzati képviselője, hogy az évforduló alkalmából szerkesszen könyvet a templom elmúlt 200 évéből. A “Szőregi templom 200 éve” című kiadvány kapcsán a szerző elmondta, kutatásai nyomán alaposabban körbejárta a városrész múltját, bepillanthatott az itt élők értékrendjébe. “Sokat tanultam a kötet írása közben azoktól, akiknek éven keresztül, ünnepről ünnepre a mindennapi életük részét képezte a templom” – fogalmazott. Polner Zoltán az 1970-es években végzett gyűjtőmunkát Szőregen és a környező településeken, ahonnan imádságokat gyűjtött. Ezeket foglalja össze a “Szőregi imádságok” című könyv.

Nemcsak Katalin-napon, hanem másnap, november 26-án is szentmisét tartanak a szőregi templomban, aznap 10 órától Kiss-Rigó László megyés püspök celebrál.

Gaál Bernadett, szegedma.hu

szoreg.hu képtár