Tájékoztatjuk Önöket, hogy megkezdődött Szeged-Szőreg városrész belterülete helyszíni földmérési munkálatainak részletes felmérése, melyet a Hungarogeo Kft. végez, Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával együttműködve és a Csongrád Megyei Földhivatal felügyelete mellett a Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társaság (Magyar Állam) megbízásából.

A felmérés alapján egy korszerű, naprakész, pontos, számítógépen kezelhető ingatlan-nyilvántartási térkép készül, amely a későbbiek során felhasználható lesz műszaki-, tervezési célokra, s alapot teremthet egy modern városirányítási térinformatikai rendszer létrehozásához is.

Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a Földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény alapján végzik a digitális állami földmérési alaptérkép készítését, melynek 11.§. (3) bekezdése érteimében: „a földrészlet tulajdonosa (használója köteles együttműködni a felmérővel annak érdekében, hogy az alaptérkép a földrészletek határvonalait a tényleges tulajdoni viszonyoknak megfelelően ábrázolja. A földrészletek tulajdonosai kötelesek a földrészlethatár állandó módon meg nem jelölt töréspontjait megjelölni (cövekkel, oszloppal)…”

A Hungarogeo Kft. szakemberei méréseket végeznek az ingatlanokon, s így elkerülhetetlen az Önök közreműködése is. A felmérést végzők rendelkeznek a munkavégzés céljából kiállított megbízólevéllel, amelyet az ingatlanra történő belépéskor a tulajdonos vagy használó kérésére felmutatnak.

A felmérők a szükséges mérések végrehajtása céljából hamarosan felkeresik Önöket, ezért kérjük, hogy a kerítéssel, más építménnyel állandó módon meg nem jelölt földrészlet határvonalak töréspontjait szíveskedjék jól látható módon – a szomszédos ingatlan tulajdonosával egyetértésben – fakaróval, vagy oszloppal megjelölni.

Kérjük, hogy a törvény előírásainak megfelelően segítsék a felmérők munkáját!