A magyar nemzet történetének leghíresebb háborús konfliktusaként is emlegetett forradalom- és szabadságharc kitörésének 167. évfordulójára emlékeztünk március 13-án, a Tömörkény István Művelődési Házban. A megmozdulás szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámoknak, s társadalmi reformjaival megindította a polgári átalakulást Magyarországon.

A márciusi ifjak üzenete a mai társadalom számára is követendő értékeket közvetít: „[…] Legyen béke, szabadság és egyetértés […]”

Nemzeti ünnepünk tiszteletére a SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola 6. osztályos tanulói adtak színvonalas műsort, melyben megelevenedtek a történelmi események.

Kerekes Pálné, Keresztesné Halász Katalin és Vér Anikó felkészítő tanároknak köszönjük az  áldozatos munkát, a gyerekeknek pedig az ünnepségen való közreműködést.

Dr. Pelyach István, az SZTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékének tudományos  munkatársa ünnepi beszédében kiemelte, hogy az 1848-as történések eredményeként olyan nemzeti egység- és összetartozás alakult ki, amely által minden magyarban tudatosult: Magyarország nem csupán egy ország számunkra, hanem sokkal több annál, a hazánk. Pelyach István azt is hangsúlyozta, hogy a márciusi ifjúság egy csepp vér kiontása nélkül érte el céljait, és  követeléseit. A szép számmal megjelent gyerekeknek a történész azt tanácsolta, mindig kövessék ezt a magatartást.

Az ünnepség részeként Kossuth Lajos emléktáblájánál a nevét viselő általános iskola és a szőregi részönkormányzat koszorúzott. A Magyar Tartalékosok Szövetsége Szőregi Klubja nevében Balázs István tartalékos őrmester, illetve Székesi Istvánné és Varga Istvánné vezetőségi tagok is megemlékező koszorút helyeztek el. A Hősök terén Dr. Ujhelyi István európai parlamenti képviselő úr és Szabó Sándor országgyűlési képviselő úr, a Szeged-Szőreg Településrészi Önkormányzat nevében dr. Berkesi Ottó önkormányzati képviselő úr és Matovics Dávid helyezte el az emlékezés virágait. Az emléktáblát megkoszorúzta a Kossuth Lajos Általános Iskola nevében Kecse- Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató asszony, illetve a Csongrád Megyei Ezüsthold Szociális Egyesület is.

Párhuzamosan az ünnepséggel látogatható volt a Szanka József magángyűjtő által rendelkezésünkre bocsátott tablókból és emléktárgyakból rendezett, „Eleink dicsősége, nemzetünk büszkesége 1848-49” c. kiállítás is.

Tolnainé Lipcsei Anita
Szőregi Regélő, 2015. április

A cikk címe részlet Jókai Mór: A márcziusi fiatalság (Visszaemlékezés) c. művébőlBorítókép: Fotó: Tömörkény István Művelődési Ház

szoreg.hu képtár