A helyi polgárőrök március 11-én tartották évértékelő és alapszabály módosító közgyűlésüket Szőregen, a faluházban.

Fotó: Magyari Béla

Fotó: Magyari Béla

Huszti Zoltán egyeületi elnök köszöntötte a megjelent vendégeket és a polgárőröket. Majd ezt követően beszámolt a 2015. évben elvégzett feladatokról. Kiemelte, hogy fő feladatuk volt a városrész lakossága biztonságérzetének megőrzése és a bűnözés megelőzése. A megnövekedett migránsáradat miatt szorosan együttműködtek a határrendészettel. A külterületen a terménylopások megelőzése különösen a betakarítások alkalmával nagy feladatot rótt az egyesületre. A városrész rendezvényeinek biztosítási feladataiban is részt vettek a rendőrséggel együttműködve. A település legnagyobb rendezvénye a Szőregi Rózsafesztivál, amelynek biztosításában a szegedi polgárőr egyesületek is besegítettek.

Elmondta még, hogy a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltséggel és az újszegedi rendőrőrssel, valamint az önkormányzattal is jó kapcsolatot ápolnak. Az elmúlt évben havonta 320 óra szolgálatot láttak el önállóan és a rendőrséggel együttműködve. Szolgálati gépkocsival átlagosan 1200 kilométert tettek meg havonta. Az elnök úgy fogalmazott, hogy egy feladatokkal teli évet tudhatnak maguk mögött. Úgy gondolja, hogy a vállalt feladatokat sikeresen megoldották. Elmondta még, hogy a tavalyi évben 1,6 millió forintból gazdálkodtak, amit működésre fordítottak. Az idén fő feladatuk lesz a rendőrség és polgárőrség Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programjában való részvétel, amely az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetének javítását szolgálja.

Tatár Zoltán, a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség jogtanácsosa ismertette az alapszabály módosításokat. A tőrvényi és az OPSZ alapszabály változás miatt vált szükségessé ez a módosítás. Az alapszabály módosítást egységes szerkezetben a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Berkes Ottó, a városrész önkormányzati képviselője hozzászólásában köszönetét fejezte ki az elmúlt évi munkáért. Nagyra értékeli azt a munkát, amelyet a polgárőrök végeznek, időt és fáradságot nem kímélve tesznek a lakótársak közösségért, helyt álltak a migránsáradat idején is. Kérte a polgárőröket, hogy az idén is segítsenek a rendezvények biztosításában, különös tekintettel a rózsafesztiválra. A város támogatja az egyesületet az idén is.

Batiz István, a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke megköszönte az egyesület elmúlt évben végzett munkáját, hiszen az elmúlt év egy kimagasló év volt az egyesületek életében. Kiemelte, hogy a migrációs feladat nem csak a határ menti egyesületeket érintette, hanem a szegedi egyesületeket is. Előfordult nem egyszer olyan eset is, hogy a rendőröket a határra vezényelték és ilyen esetekkor a polgárőrök voltak szolgálatban a településeken. Elmondta, hogy a migrációval kapcsolatban nem lehet tudni, mit hoz a jövő, de nem véletlen az sem, hogy a belügyminiszter bejelentette a migrációs helyzetre tekintettel a magasabb készültségi fokozatot, azaz célszerű felkészülni az ilyen feladatokra is. A nagyvárosi bűnmegelőzés feladatai elsősorban a hétvégéken jelentenek majd többlet feladatot a polgárőrség számára.

szegedma.hu

Borítókép: Fotó: Magyari Béla