Tájékoztató a 2007/2008-as tanévre történő beiratkozásról.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2007/2008-as tanévre a tanköteles korú gyermekek beiratkozásának időpontjai a következők:

2007. március 19. (hétfő) 8-16 óra és
2007. március 20. (kedd) 10-18 óra

Beiratkozás helye: Kossuth Lajos Általános Iskola (6771 Szeged, Szerb utca 15.)

A beíráshoz feltétlenül szükséges iratok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító eredeti igazolás,
  • a szülők (amennyiben a gyermek valamely szülőnél van elhelyezve, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata

Kérjük, hogy beiratkozáskor hozzon magával 1 db fényképet és 550 Ft-ot a diákigazolványhoz.

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket!

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kapcsolódó anyagok

Jövendő első osztályosok