Rendkívül ritka, mondhatni kis helyi egyháztörténeti jelentőségű szentmisére került sor Szőregen vasárnap: a hetven éve szolgáló Szarvas Béla atya, tb. kanonok, korábbi szőregi plébános és az idén júniusban pappá szentelt Roszel Norbert együtt mutattak be szentmisét.

Fotó: Gémes Sándor

Gruber László szőregi plébános portálunknak elmondta, elődje, Szarvas Béla atya 25 évig szolgált Szőregen 1970 és 1995 között. A 93 éves pap idén ünnepli felszentelésének 70-dik évfordulóját, ez alkalomból több helyre is hívják rubinmisét tartani, ahol korábban szolgált. Gruber atyának az az ötlete támadt, szép alkalmat jelentene, ha a jubiláló plébános egy nemrég pappá szentelt fiatalemberrel együtt mutatná be a szentmisét. Roszel Norbert a romániai Szatmári Egyházmegyéből, Mezőteremről származik, és két éve, húsvét negyedik vasárnapján vendégeskedett először Szőregen. Akkor a szőregi egyházközség tiszteletbeli kispapjává fogadta, rendszeresen imádkoznak érte. Ezért esett rá a választás. A korábbi szőregi plébános és a (kvázi) újmisés pap szolgálata szép alkalom a figyelmet felhívni a hivatásra, köszönteni és ünnepelni – összegzett Gruber atya.

Roszel Norbert prédikációjában elmondta, csodálatos pillanat, mikor az egyházmegye legtapasztaltabb és „legzöldfülűbb” papja mutathat be együtt szentmisét. „Itt vagyunk, és tanúságot teszünk arról a meghívásról, amellyel Isten megszólított minket” – hangzott a beszédben. A fiatal lelkipásztor kérte a híveket, imádkozzanak a papokért, hogy ki tudják teljesíteni Krisztustól kapott hivatásukat, és különösen is gondoljanak azokra, akik még úton vannak a pálya felé, tanulmányaikat folytatják. A mise végén osztott kis emléklapon olvashatták az újmisés választott bibliai igeversét, Jánosevangéliuma 3. fejezetének 16. versét: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz Benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.”

„Mindenütt jó volt, mert feltaláltam magam, és meg tudtam találni a hangot a közösséggel, a fiatalokkal. Gyerekekkel, felnőttekkel, fiatalokkal egyaránt szívesen foglalkoztam. Szép pálya volt a papi élet, rengeteg élményem volt, megbecsültek, szerettek” – nyilatkozta korábban portálunknak Szarvas atya évfordulója alkalmából.

Az ünnepi misén részt vett többek között Rózsavölgyi József önkormányzati, és Dobák Lászlóné megyei önkormányzati képviselő.

Arany Mihály, szegedma.hu

szoreg.hu képtár