Az április 12-i népszavazás ügydöntő.

A 2003. április 12-i országos népszavazáson határozunk arról, hogy egyetértünk-e Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásával. Az Alkotmány biztosította jogunkkal élve „IGEN”-nel vagy „NEM”-mel felelhetünk a kérdésre, amely így hangzik: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Köztársaság az Európai Unió tagjává váljon?”

Az alkotmány rendelkezése szerint: „Az ügydöntő népszavazás eredményes, ha sz érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.”

Amennyiben a népszavazás redményes lesz, a választópolgárok döntése az Országgyűlésre nézve kötelező, attól eltérően nem határozhat. A népszavazás eredménye meghatározza az ország további sorsát.

Amennyiben a népszavazás eredménytelen, a döntés joga az Országgyűlést illeti meg.

Lényeges, hogy Ön is elmenjen szvazni, mert az eredményes szavazatot leadó polgárok számától függ a népszavazás erdményessége.

A szavazás 2003. április 12-én, szombaton 6 órától 21 óráig tart.

Szavazni csak személyesen lehet!

Szavazni az „Értesítő”-ben megjelölt szavazóhelyiségben, személyesen lehet.

Mit vigyen magával?

1. Lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolványt VAGY

2. érvényes lakcímigazolványt ÉS

* érvényes személyazonosító igazolványt, vagy
* érvényes útlevelet, vagy
* 2001. januér 1-jét követően kiállított érvényes, kértyaformátumú vezetői engedélyt, vagy
* sorkatona esetén katonai igazolványt.

Kérjük, hogy a szavazatszámláló bizottságok munkájának megkönnyítése érdekében az „Értesítő”-t szíveskedjék a szavazásra magával vinni! (Az „Értesítő” bemutatása nem feltétele a szavazásnak!)

A szavazás módja

Érvényesen szavazni csak a válasz melletti körbe tollal írt ‘X’ vagy ‘+’ jellel lehet! Egyéb jelölés (pl. pipa, aláhúzás vagy bekarikázás) szavazatként nem vehető figyelembe.

Ha a szavazólap kitöltését elrontotta, kérésére a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság egy alkalommal kicseréli.

Ha információra van szüksége…

További, népszavazással kapcsolatos tájékoztatásért forduljon a Csongrád megyei Választási Információs Szolgálathoz: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. Tel.: (62) 566-000.