A hóolvadás utáni teendőket egyeztették a szegedi önkormányzat, a vízmű, a katasztrófavédelem és a közterület-fenntartási kht. szakemberei.

Időben igyekeznek fölkészülni egy esetleges hirtelen olvadásra a szegedi belvízelvezető rendszer működéséért felelős szakemberek. A Szegedi Közterület-fenntartási Kht.-nál tartott megbeszélésen a polgármesteri hivatal, a Szegedi Vízmű Rt., a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Rt. képviselői a csapadékvíz-elvezető rendszer állapotáról, a belvízveszély elkerülése érdekében elvégzendő munkákról beszéltek. Az egyeztető tárgyalást Farkas Gabriella, a közterület-fenntartási kht. ügyvezető igazgatója vezette.

A belvízvédekezés munkáit a közterület-fenntartási kht. irányítja, a munkákat viszont a felszíni csapadékvíz-elvezető csatornák fenntartója, a vízmű végzi. Serege János, a kht. igazgatóhelyettesének tájékoztatása szerint a szakemberek e héten bejárják a csapadékvíz-elvezető rendszer azon szakaszait, amelyeken hirtelen olvadás esetén belvízveszély léphetne föl, s fölmérik a csatornák befogadóképességét.

Megvizsgálják a nyílt árkok átereszeit, különös tekintettel azokra a helyekre, amelyeket tiltott módon beépítettek, eltömtek, s amelyekben ezért hamar fölgyűlne a hólé vagy az eső. Számba veszik a belvíz elleni védekezéshez szükséges eszközöket (szivattyúkat stb.), s fölmérik azt is, hogy szükség esetén honnan lehet újabb szivattyúkat bérelni, s munkába állítani. A szakemberek arra kérik a szegedieket, hogy a belvízveszély elkerülése céljából az ingatlanokról az utcára kihordott havat a nyílt árkok, víznyelők mellé rakják, ezzel is elősegítve az olvadáskor keletkező víz elfolyását. Ugyancsak fontos tudnivaló, hogy az udvarban vagy pincékben keletkező belvizet az ingatlan tulajdonosának kell kivezetnie az utcai nyílt árkokba.

Ha baj történik, az elöntés vagy dugulás megszüntetését a vízmű 62/420-155-ös, valamint a kht. 62/489-789/203-204-es telefonszámon hívható diszpécserszolgálatainál kérhetik az érintettek.

Délmagyarország, 2003. január 21.