Szeged önkormányzata folyamatosan bővítette ebben a ciklusban a szociális támogatások körét: 2016-ban indította el az országban egyedülálló szociálisbérlakás-programját, 2017 óta pedig minden szegedi újszülött családja kap 25 ezer forint egyszeri támogatást a várostól.

Most tovább bővül a kör. Botka László polgármester bejelentette: az idei évtől 11 ezer általános iskolás korú szegedi gyermek családja kap gyermekenként 10 ezer forint beiskolázási támogatást, valamint 34 ezer szegedi nyugdíjas időskorú támogatást. Interjú Szeged polgármesterével, Botka Lászlóval.

– Befizették a szegedi cégek az első félévi helyi iparűzési adójukat. Mit mutatnak a számok?

– Szeged gazdasága dinamikusan növekszik és nagyon jól teljesít. A 2019-es városi költségvetésben 15 milliárd forint helyiadó-bevételt terveztünk, aminek a döntő része helyi iparűzési adó, építményadó és gépjárműadó. Ismert: Szeged azon kevés városok egyike az országban, ahol a lakosság nem fizet semmilyen helyi adót. Az első féléves adóbefizetésekből egyértelműen kitűnik: jól teljesít a szegedi gazdaság. Mint ahogy az is jól látszik, hogy az elmúlt időszakban Szegedre betelepült cégek jelentős összegű helyiadót fizettek be az első félévben. A számok azt mutatják, legalább egymilliárd forinttal több helyiadó-bevétele lesz Szegednek az idei évre tervezett 15 milliárd forinthoz képest. Miközben a jól prosperáló szegedi cégek ennyi helyiadót fizetnek be, a városnak idén juttatott állami támogatás ennek az összegnek a harmada, 5 milliárd forint.

– A bevételek tehát jól alakulnak, de mire fordítja a város ezt a sok pénzt?

– Az elmúlt években az volt a várospolitikánk fő eleme, hogy továbbra is Szeged legyen a legdinamikusabban fejlődő város. Rengeteg fejlesztést, beruházást valósítottunk meg az elmúlt időszakban. Szeged nyerte a legtöbb fejlesztési támogatást, több mint 300 milliárd forintot az Európai Uniótól. A városban jelenleg is több tucat beruházás zajlik: az intézményfejlesztési programban bölcsődék, óvodák, iskolák és orvosi rendelők újulnak meg, folynak a zöldterületi nagyberuházások, városrészi rehabilitációk, Odessza és Tarján, és rövidesen indul a munka a belvárosban is. Emellett utakat, járdákat újítunk fel és zajlanak az egyéb városrészi fejlesztések is.

– Fejlesztésekből és építkezésekből nincsen hiány. Van szegedi modell?

– A várospolitikánk másik meghatározó fő eleme, hogy egy élhető város nemcsak attól élhető, hogy fejlődik, hanem attól is, hogy szolidáris. Szegeden az elmúlt években folyamatosan bővítettük a szociális ellátórendszert, hogy segítséget tudjunk nyújtani mindazoknak, akik a közösség támogatására szorulnak. A Fidesz-kormány teljes egészében kivonult a szociális támogatási rendszerből. Helyette hozott egy törvényt, ami arról szól, minden település oldja meg úgy a szociális támogatási rendszerét, ahogy akarja.

– Ez hogyan sikerült Szegednek?

– Szeged önkormányzata három éve egy 400 milliós, majd egy 500 milliós, most pedig egy 600 millió forintos szociális alapot hozott létre a saját költségvetésében. Ebből az alapból minden olyan rászoruló szegedi megkapja azt a szociális támogatást, amely korábban járt neki. Itt többezer szegedi emberről beszélhetünk. A szegedi önkormányzat 2017. január elsejével tovább bővítette a szociális támogatások körét. Azóta minden szegedi újszülött családja 25 ezer forint egyszeri támogatás kap a várostól. Évente mintegy 1200 családnak nyújt így támogatást az önkormányzat. Szeged az országban egyedülálló szociálisbérlakás-programot indított 2016-ban, és a múlt héten adtam át a 620. felújított önkormányzati bérlakást. A szociális bérlakások felújítására eddig több mint 2 milliárd forintot költött saját pénzéből az önkormányzat, és pályázat útján adja bérbe azoknak a szegedieknek, akik önerőből nem tudnak lakáshoz jutni. Folytatjuk ezt az országban egyedülálló programot, és idén még további száz bérlakást szeretnénk felújítani.

– Várhatóak a város gazdasági teljesítményének köszönhetően újabb intézkedések?

– Igen, májusban arra teszek javaslatot a városi közgyűlésnek, hogy a szegedi gazdaság sikeréből származó egymilliárd forintos többletbevételt is a fent említett logika alapján osszuk fel. Vagyis az egymilliárd forint feléből finanszírozzuk a fejlesztéseket, beruházásokat, a másik feléből pedig további két új elemmel bővítsük a szociális támogatások körét. Építjük a szolidáris európai Szegedet.

– Milyen módon bővítik a szegedi szociális ellátórendszert?

– Két nagyon fontos társadalmi réteget céloztunk meg, akiket az Orbán-kormány elhanyagol. A nyugdíjasokat, valamint a gyermekeket nevelő családokat: tíz éve nem növekedett Magyarországon a családi pótlék. A családi adókedvezményt pedig igazából csak a magasabb jövedelműek tudják teljes egészében igénybe venni.

Szegeden jelenleg 34 ezer nyugdíjas él. Bevezetjük az időskorúak támogatását. Az idei évtől kezdve az Idősek világnapjához, vagyis október elsejéhez kötődően mind a 34 ezer szegedi nyugdíjas alanyi jogon, kérelem nélkül 10 ezer forintot kap a várostól. Ez 340 millió forintot jelent. Szegeden mintegy 11 ezer általános iskolás korú gyermek él. Az idei évtől kezdve az 1–8. osztályos diákok családja tanévkezdésig, vagyis szeptember elsejéig 10 ezer forint beiskolázási támogatást kap gyermekenként a várostól. Ez így összesen 450 millió forint.

– A 10 ezer forintos beiskolázási támogatás is alanyi jogon jár?

– Igen. A különbség az, hogy a nyugdíjasoknak a jogszabályok értelmében semmilyen kérelmet nem kell benyújtaniuk, mert a Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság az önkormányzat rendelkezésére bocsátja a nyugdíjasok nevét és elérhetőségét. Az általános iskolás gyermekeket nevelő családoknak is alanyi jogon jár a támogatás, tehát semmilyen feltételhez nem kötjük, de nekik be kell nyújtaniuk egy kérelmet. Rövidesen minden szülőnek eljuttatunk egy tájékoztató anyagot, amelyben szerepel, hogy interneten tudnak majd bejelentkezni, ahol meg kell adniuk a bankszámlaszámukat és a gyermekeik adatait. Vagy ha papíralapon igénylik a támogatást a szülők, akkor a nyugdíjasokhoz hasonlóan postai úton kapják meg a 10 ezer forintos készpénztámogatást. A jogszabályok szerint azok a nyugdíjasok is postai úton, készpénzben kapják meg a támogatást, akiknek amúgy minden hónapban a folyószámlájukra utalják a nyugdíjukat.

– Az a család is kaphat beiskolázási támogatást, amelynek a gyermeke csak szeptemberben kezdi el az általános iskola első osztályát?

– Igen. És itt nemcsak a korábban önkormányzati, most Klik-fenntartású iskolák gyermekei után, de az egyházi, alapítványi és magániskolába járó 1–8. osztályos gyermekek után is fel lehet venni a beiskolázási támogatást. Az a célunk, hogy iskolakezdésig, szeptemberig minden gyermekes szülő, októberig pedig minden nyugdíjas megkapja a 10 ezer forintos támogatást a várostól. Ezért már májusban rendeletet alkot a közgyűlés, ami azért fontos, hogy a hivatal el tudja kezdeni az előkészítő munkát.

– Ez a támogatás fennmarad a jövőben is?

– Igen. Ez a két támogatási forma beépül Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatának szociális rendeletébe, amely azt tartalmazza, hogy minden évben az aktuális költségvetés határozza meg a támogatás mértékét.

– Milyen fejlesztéseket terveznek a többletbevétel másik félmilliárd forintjából?

– Városrészi beruházásokat, fejlesztéseket tervezünk. Úgy látjuk, hogy az utak, járdák rendbetételére van a legnagyobb igény a különböző városrészekben. Olyan fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani, amelyek a mindennapok kényelmét és biztonságát szolgálják.

gszl, szeged.hu

Borítókép: szeged.hu