Szőreg Településrészi Önkormányzata Ifjúsági önkormányzati választásokat tűzött ki 2003. szeptember 21-re.

Bizottságok

Az IÖK különböző bizottságokat alakíthat, melyek célirányos munkát végeznek. Például a kulturális bizottság a kulturális programokat készíti elő és szervezi meg, de munkájához szükséges a testület jóváhagyása. A bizottságokat általában a képviselők vezetik, de tagjai lehetnek olyan „külsősök” is, akik nem tagjai a testületnek, de részt kívánnak venni a munkájában.
Minden IÖK egyéni módon határozza meg bizottságainak számát, a bizottsági tagok számát és személyét, valamint a bizottságok nevét. Jó ha a választási bizottság tagjai között van felnőtt is, hiszen ők tapasztaltabbak már a választási procedúrában.

A testületi ülés

A képviselőtestület határozat-hozatala a testületi üléseken történik. A testületi üléseket vagy a polgármester vagy a levezetőelnök vezeti, előre meghatározott témák, napirendi pontok alapján. Tanácskozási joggal részt vehetnek az ülésen meghívott vendégek, felnőtt segítők, de döntést nem hozhatnak.

SZMSZ

A Szervezeti és Működési Szabályzat rövidítése. Az SZMSZ tartalmazza az IÖK működésével kapcsolatos döntéseket. Az SZMSZ-t mindig be kell tartani.

A munkaterv

Az IÖK éves feladatait határozza meg. A képviselőtestület alkotja meg. Ebben fogalmazzák meg, milyen programokat szeretnének a jövőben megvalósítani.

Hogyan alakul meg a települési ifjúsági önkormányzat?

A települési ifjúsági önkormányzatát a választási szabályzatban meghatározott korosztály szerint a helyben lakó fiatalok köréből titkos módon választják. Azokon az előkészítő megbeszéléseken, amelyeken a formát honosítani akaró fiatalok és felnőttek egyaránt jelen vannakm mint „előkészítő bizottság” kell közösen kialakítaniuk pl. a választás és a választhatóság helyi korhatárát., a választási körzet határát,a leendő testület létszámát, az ajánlási íveken szereplő aláírások minimális számát és hitelesítésük módját, vagyis saját választási szabályzatot kell fogalmazniuk és elfogadniuk.

Választási bizottság

A választás kiírásával egyidejűleg az előkészítőknek választási bizottságot kell létrehozniuk olyan fiatalokból, akik nem érdekeltek a jelölésben. Ez az ideiglenes választási izottság felügyeli, hogy a választás szabályos legyen és előkészíti a szükséges iratokat. A válastási bizottság tagja képviselő-jelölt vagy polgármesterjelölt nem lehet.

Mit tegyél ha jelöltetni szeretnéd magad?

A választás jelöltjeinek ajánlásokat kell gyűjteni úgy, hogy az ajánlók azonosíthatók legyenek. Ezeket az ajánlásokat az ajánlóíveken tehetik meg a fiatalok, melyekkel a jelöltek keresik fel őket. Minden jelöltnek egy előre meghatározott számú ajánlást kell összegyűjtenie ahhoz, hogy a választáson indulhasson és képviselő lehessen eblőle.

A választók feladata

A választóknak az ifjúsági önkormányzati választásokon nem kell mást tenniük, mint egyetértésükként a szavazólapon annyi nevet megjelölni, ahány tagja lehet a testületnek. Az egyes jelöltekre leadott szavazatok nagyságrendje pedig eldönti, hogy a jelöltek közül ki lett képviselő vagy polgármester.

Forrás: TIPP Információs újság ifjúsági önkormányzati választásokhoz