Szőreg Településrészi Önkormányzata Ifjúsági önkormányzati választásokat tűzött ki 2003. szeptember 21-re.

Az ifjúsági önkormányzat

Az ifjúsági önkormányzat korosztályi védelmi, és érdekképviseleti szervezet, röviden IÖK. Az IÖK olyan gyermekekből és fiatalokból áll, akik védik korosztályuk érdekeit, képviselik azokat társaik és a felnőtt társadalom előtt. Képzéseket, táborokat, kulturális szórakoztató és sportprogramokat szerveznek elsősorban a településen élő társaiknak. Tagjait egyenlő és titkos választáson választják, ülései és programjai nyílvánossak. Fontos, hogy az ifjúsági önkormányzat mindig megallgassa korosztálya véleményét, és annak ismeretében működjön. Azért jön létre, hogy tegyen valamit korosztályáért, ezért fontos, hogy az IÖK képviselői aktív és cselekvőképes fiatalok legyenek. Az ifjúsági önkormányzatot az ifjúsági képviselőtestület irányítja és nem felnőttek. Fontos, hogy az IÖK politikamentes legyen, ezért pártoktól függetlennek kell maradnia.

A képviselők

Képviselő bárki lehet egy adott korhatáron belül aki jelölteti magát, indul a választáson és szavazói megválasztják. Innentől kezdve feladata szavazóinak képviselete, meghallgatása. Ha nem látja el feladatát, a képviselő leváltható. Mindig együtt kell működnie a képviselőtestülettel.

A polgármester

Az ifjúsági polgármestert szintén demokratikus módon választják a választásra jogosult fiatalok. Feladata a képviselőtestület vezetése, ő hívja össze a testületi ülésekeet, ő készíti elő a napirendi pontokat és ő vezetei le az üléseket, ő fogja össze az ifjúsági önkormányzatot.

Az alpolgármester

Egy IÖK-ben egy vagy két alpolgármester szokott lenni a település méretétől függően. őt a képviselőtestület választja saját tagjai közül. Feladata, hogy a polgármester távollétében átvegye és ellássa annak feladatait.

A mandátum

Az IÖK képviselőinek és polgármesterének előre meghatározott mandáátuma van, ami azt jelöli, hogy mennyi időre, hány évre választották meg. Ha a mandátum lejár, új választásokat kell kiírni.

A képviselő testület

A testület az IÖK irányító szerve. Tagkai csak és kizárólag a demokratikusan megválasztott képviselők. Vezetője a polgármester. A képviselők számát az adott településen élő fiatalok, illetve a választás előtt megalakuló választási bizottság határozza meg a teleplés nagysága és a településen élő fiatalok látszáma szerint.

Az ifjúsági önkormányzati döntéseket mindig a képviselőtestület hozza, de végrehajtásukat nem kizárólag a képviselőtestület végzi. A képviselőtestületnek határozott időközönként testületi üléseket kell tartania, melynek összehívása a polgármester feladata.

Forrás: TIPP Információs újság ifjúsági önkormányzati választásokhoz