A Szőregi Polgárőr Egyesület 1995. óta működő civil szervezet, a polgárőrségről és a polgárőri tevékenységről szóló 2011. évi CLXV. tv. szerinti polgárőr egyesület. Az egyesület tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek, valamint a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének. Az egyesület tevékenységét elsősorban Szeged-Szőreg városrész területén látja el, azonban működési területe kiterjed Szeged Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére, valamint a szomszédos településekre is.

Az egyesület közreműködik a közrend és közbiztonság védelmében, javításában, a társadalmi bűnmegelőzés hatékonyságának fokozásában, az állampolgárok biztonságának védelmében, biztonságérzetük javításában. Az egyesület tagjai közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri szolgálatot látnak el. A polgárőrök rendszeresen részt vesznek a helyi rendezvények, például a Rózsafesztivál biztosításában.

Az egyesület a tevékenysége során együttműködik a rendőrséggel, a települési önkormányzattal, a katasztrófavédelemmel, valamint más állami és civil szervezetekkel, polgárőr egyesületekkel Az egyesület tagjai tevékenységüket önkéntesen, mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül, a lakóhelyük közbiztonságáért érzett felelősségtől vezérelve látják el. Az egyesület munkájában való részvétellel a polgárőrök a szabadidejüket olyan munkával tudják eltölteni, amely a szűkebb lakóközösségen túl a társadalom egésze számára hasznos és kiemelten fontos.

A Szőregi Polgárőr Egyesületnek jelenleg negyven tagja van, azonban folyamatosan várja a polgárőri tevékenységhez kedvet érző személyek jelentkezését, akár már 14 éves kortól. Jelentkezni lehet Huszti Zoltán elnöknél (telefon: 30/257-1810).

Huszti Zoltán
Szőregi Regélő, 2020. október