Egyesületi tagunk, Szabó István gyógynövénytermesztő röszkei birtokán kihelyezett ülést tartott a Szőregi Gazdakör.

Az ülésen a gazdákon kívül részt vett: Juhász István igazgató, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád megyei képviselője, Rózsavölgyi József, Szeged Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője és Szabó Károly falugazdász.

Bevezetőben az egységes területalapú támogatás igénybejelentéséhez szükséges feltételekről szólt Kerekes Ferenc elnök. Kiemelte, hogy a kérelem benyújtásának határideje: 2014. 05. 15. Aki ezután nyújtja be kérelmét, annak munkanaponként 1 %-kal csökken az elfogadott támogatási összege. A június 9. után beérkezett kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Az elnök a termőföld művelés, növényápolás időszerű kérdéseit, a legfontosabb művelési, gazdálkodási teendőket foglalta össze. Ismertette a NAK falugazdászainak és a Csongrád Megyei Igazgatóság internetes elérhetőségét.

Juhász István területi igazgató a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával kapcsolatos törvény végrehajtása során szerzett gyakorlati tapasztalatokat ismertette. Kiemelte, hogy a földműves nyilvántartásba vétellel kapcsolatosan megjelent a 38/2014. (II. 24.) Kormányrendelet.

Eszerint amennyiben „a földműves nyilvántartásba felvételét kérelmező magánszemély a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző mindhárom évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott”, kérelemre a NAK igazolást bocsát ki.

Igazolásra akkor van szükség, ha a kérelmező:

a.) mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséget igazoló okirattal nem rendelkezik, vagy

b.) nem minősül őstermelőnek (adóhatósági igazolás hiánya) vagy

c.) őstermelőnek minősül, és a kérelemhez nem tudja csatolni az őstermelői igazolványt, és a lezárt értékesítési betétlapok másolatát.

Az ügyintézés határideje 30 nap. Ez ügyben a Kamara tájékoztatót adott ki, melynek azonosítója: NAK-NY-83.

Problémát jelent, hogy a helyi földbizottságok még nem alakultak meg. A törvény szerint „a helyi gazdálkodói közösség képviseleti szerve a közösség tagjai által megválasztott helyi földbizottság.”

A bizottságok feladatát átmenetileg a törvény által felhatalmazottan a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi szervei gyakorolják. Az eljárásért külön díjat nem kell fizetni.

Az eljárás jelenleg hosszadalmas és bonyolultnak tűnik, finom hangolása várható.

Szó volt a kiskertek ügyéről is. Az engedélyezési eljárás indokolatlanul hosszú, 60 napos kifüggesztési kötelezettség. Mindez lassítja a tulajdonváltozás folyamatát, mely nem látszik indokoltnak.

Ezúton is kérték a Kamara képviselőjét a gazdák a 2014. 02. 13-i felterjesztés teljesítésére, Szőregen falugazdász működésének lehetővé tételére.

Rózsavölgyi József önkormányzati képviselő felszólalásában elismeréssel szólt a gazdák közösségi munkavégzéséről, kérte a gazdákat a XVI. Rózsaünnepi felvonuláson történő részvételre, az ünnepi rendezvény korábbiakhoz hasonló segítésére.

Összességében az alapvetően szakmai problémákat ismertető és elemző munkaértékelés célját elérte, hasonlók szervezése a jövőben is segít a gazdák felelősségteljes munkájában.

Az értekezés zárásaként vendéglátónk speciális szerb ételekkel kedveskedett a jelenlévőknek.

L.L.

Szőregi regélő, 2014. június