A helyi gazdák szakmai érdekképviseletét ellátó Szőregi Gazdakör Egyesület vezetése a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Igazgatósága közreműködésével kezdeményezte a külterületi belvizes helyzet áttekintését.

A helyzet ugyanis rendkívüli, a gazdák tehetetlenül kényszerülnek nézni, hogy beművelt termőföldjük nagy részét elöntötte a víz.

Egyes részeken a munkagépek közlekedni nem tudtak, ezért a gabona vetése is elmaradt.

A bejáráson, február 17-én részt vett a gazdák képviseletében Bagi Ádám felügyelő bizottsági elnök, Rakonczai Tibor egyesületi titkár, a vízügyi szervezettől pedig Sági János szakaszmérnök és munkatársa voltak jelen.

Megállapítást nyert, hogy a vízelvezető csatornák karbantartása nagyrészt nem kielégítő, ennek is tudható, hogy az iszaposodás, az aljnövényzet (nád, sás, stb.) elhalása miatt az ún. fenékmélység 40-60 cm-rel is megnövekedett.

A gazdák sajnos nem ismerik az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság vízgazdálkodással kapcsolatos terveit. A vízügyi szervezet vezetőjét a Gazdakör írásban tájékoztatta a helyzetről, kérve a területünket érintő 2015. évi pénzügyi forrásokon nyugvó tervek ismertetését a jelenlegiekhez hasonló esetek megelőzése érdekében.

Kerekes Ferenc elnök
Szőregi Regélő, 2015. március