A tavaszi ünnepkör részeként első a Víz világnapja. Jó lehetőséget nyújt a gyermekek komplex ismereteinek fejlesztésére. Azon a héten a vízi növény és állatvilággal ismerkedtünk változatos módon. Kísérleteket végeztünk, melyek során megérthették a gyermekek a víz tisztaságának védelmének fontosságát. Növényeket ültettünk vízkultúrába, naponta fi gyeltük növekedésüket, a víz éltető, tápláló erejét megtapasztalva. Itt említjük meg, hogy úszótanodásaink befejezték tanfolyamukat, örömmel sajátították el az úszás elemeit, s ami a lényeg: a víz szeretetét, örömét.

A jó tavaszi időben séták alkalmával  megfigyeltük rendszeresen a környékünk természeti változásait, a gólyafészket. A középsősök a tavaszi piacon bevásárolt zöldségekből vitamindús salátát készítettek.

Színesítette nyílt napjainkat a Nefelejcsvilág Alapítvány népzenei délelőttje, amibe a kedves érdeklődő szülők és kisgyermekeik is bekapcsolódtak. A tánc öröme magával ragadta a gyermekeket, új mozgásformákat tanultak. A boldog együttlét örömét adta. A vidámságot fokozta a legény-leánycsúfolók, párbeszédek, melyek szövegeit igen gyorsan elsajátították.

Az arcfestő lányok kívánságuk szerinti fi gurákat festettek mindenkinek, amit egész nap viseltek a szép délelőttre emlékezve. Következő nyílt napunkon mozgásos játékon vettek részt a kisgyermekek. Kipróbálták a bújócsövet, trambulint, egyéb tornaszereket, majd ismerkedtek az óvodánk épületével, jót játszottak az udvarunkon. Vöröskereszt napjukon a nagyok az elsősegélynyújtással ismerkedtek az Ifjúsági Vöröskereszt tagjaival játékosan. A babákon, macikon gyakorolták az ismereteket. A felnőtteknek külön foglalkozás keretében a váratlan helyzetekben nyújtandó segítségadás lehetőségeit, a helyes sebkötözési formákat mutatták meg.

Tehetséggondozás részeként szerveztük meg az óvodai „Ki mit tud?” vetélkedőnket, ahol az előre jelentkező gyermekek mesével, verssel, dallal készültek. Lelkesen mutatták meg tudásukat társaiknak. Rajzokat is készítettek a vállalkozó kedvűek, melyek közül a legszebbekből kiállítást rendeztünk közös folyosónkon. Az esemény zárásaként mindegyikőjük emléklapot és kis ajándékcsomagot kapott. Immár hagyományosan megrendezett városi szintű, az OVI Igazgatóság által szervezett Ügyi Manó Fesztiválon a nagycsoportosok közül vettek részt.

Lászlóffy Luca tréfás mesét, Makra Levente egy tavaszi dalt adott elő. Botás Szabina és Kovács Korina gyermekrajzzal vett részt, melyek kiállítva megtekinthetők a Petőfi telepi Művelődési házban. Mindannyian emléklappal és szép élménnyel gazdagon tért hozzánk vissza.

Tavaszi díszbe öltött termeinkben szorgos kis kezek készülnek a húsvétra. Az általuk készült díszeket is felhasználjuk, ezzel is otthonosabbá tesszük környezetünket. A tojásfestés hagyományát igyekszünk megőrizni, de sok kedves új ötletet is kipróbálunk, mellyel kreatív alkotó kedvük felébresztése a célunk.

Ez úton kívánunk Kellemes Húsvéti Ünnepeket, tavaszi megújulást, mindenben gyarapodást!

Szerb Utcai Óvoda dolgozói