Megkeresés érkezett hozzám, a MATASZ Csongrád megyei elnökétől, hogy szervezzem meg a Tartalékosok Szőregi klubját. Személyes találkozásunk alkalmával érdeklődtem, hogy milyen szervezetről van szó?

Palotai Úr elmondta, hogy politikától mentes a lakosság széleskörű összefogásával, a Haza, a Honvédelem ügye iránt érdeklődő Honfitársaink körében ténykedve, baráti összejövetelek tervezésével, és szervezésével és a helyi partnerekkel olyan közösséget szervezzünk, amely a közösséget szolgálja, illeszkedik a helyi közéletbe, együttműködik a helyi Önkormányzattal.

Fő célkitűzésünk az ifjúság felkarolása, a fiatalokkal megismertetni a múltat, történelmünket, a haza, a honvédelem ügyét. Csak az tudja a jövőt jól építeni, aki ismeri a nagyszerű elődöket, Széchenyi Istvánt a Legnagyobb Magyart, a Tudományos Akadémia megalapítóját, Kossuth Lajost a 1848-49-es  szabadságharc egyik vezéregyéniségét, Deák Ferencet a Haza Bölcsét, Kölcsey Ferencet a Himnusz íróját, Hunyadi Jánost a nándorfehérvári hőst, vagy Dózsa Györgyöt, Dugovics Tituszt, Ady Endrét, József Attilát, és még sorolhatnám hosszasan, akiket példaként lehet és kell a mai fiatalok elé állítani, mint követendő magyarokat, elődeinket.

Szeretnénk nemcsak az ifjúságban, de főleg bennük kialakítani a hazafiság tudatának elmélyítését, a haza iránti hűséget, a haza szeretetét. Azt a tudatot és érzést, hogy mi magyarok, méltóak vagyunk Európában és az egész világon  magyarságunkra.

Gondoljunk csak a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert professzorra, az egyedüli magyar, aki saját  hazájában érdemelte ki a világ elismerését! Hát ilyenek is vagyunk! Mi magyarok, legyünk erre büszkék és igyekezzünk hasonló jó teljesítménnyel gazdagítani hazánkat, és erősíteni a nemzetközi  ismertségünket, elismertségünket, mert MI MAGYAROK vagyunk. Ezen meggyőző szavak után igent mondtam Dr. Palotai ezredes úrnak és 2013. január 29-én, a Megyei Vezetőség segítő közreműködésével, megalakítottuk a MATASZ Klubot 14 fővel, de ez még csak a kezdet.

Fotó: MATASZ

Fotó: MATASZ

Kérjük, várjuk, a haza, a honvédelem ügye iránt érdeklődő Szőregi Honfitársainkat!

A Szövetség jelszava: „Legyünk barátok békeidőben, hogy a bajban igazi bajtársak lehessünk”.

„Együtt Egymásért Minden Korosztállyal Szeressük Hazánkat és az Időseket.”

MATASZ Klub elnökség tagjai